OVK BESIKTNING STOCKHOLM

Fredrik Holmqvist

Fredrik Holmqvist

Certifierad besiktningsman – OVK
fredrik@hemluft.se 0733-57 44 55

Vill du ha en godkänd OVK-besiktning? Vi hjälper dig!

OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) Kontrollbesiktningen utförs av våran duktiga och certifierade funktionskontrollant, behörig besiktningsman.

OVK är en funktionskontroll av ventilationssystemet i svenska byggnader, detta enligt plan- och bygglagen. Enligt svensk lag ska alla byggnader genomföra en OVK-besiktning. Kontrollbesiktningen återkommer med jämna intervaller, undantaget är en- och tvåfamiljshus, där det bara behövs en förstagångsbesiktning. Det är olika intervaller beroende på typ av ventilationssystem och byggnad, och olika typer av ventilation kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av fastigheten utförs mot de byggregler som gällde då bygglov beviljats för fastigheten eller ventilationssystemet.

Funktionskontrollen skall fastställa om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och att det uppfyller kraven som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Ifall funktionskontrollanten skulle hitta allvarliga fel eller brister kan systemet bli underkänt. I sådant fall måste fastighetsägaren åtgärda problemet inom den utsatta tid som byggnadsnämnden bestämt. Ifall detta inte åtgärdas i tid, kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett vite.

En del av den återkommande OVK-besiktningen består även av vilka energibesparande åtgärder som kan göras i ventilationssystemet. Det här är ett krav och ska alltid finnas med i protokollet efter en OVK-besiktning. Fastighetsägaren avgör dock själv om dessa åtgärder ska genomföras eller ej.

Underkänd OVK?

Hemluft är din ventilations expert i Stockholm. Våra välutbildade ventilationstekniker har stor erfarenhet och kunskap när det gäller ventilation och olika system för luftbehandling. Stockholms Län är vårt geografiska arbetsområde vilket har gjort att vi känner till stadens fastigheter och de specifika behoven. Våra uppdragsgivare är privatpersoner, villaägare, bostadsrättsföreningar (Brf), fastighetsägare, förvaltare och byggföretag.

OVK BESIKTNING STOCKHOLM-service

Få kostnadsfritt prisförslag

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventilation konsulter kontakta dig.

 • Erfarna medarbetare
 • Kostnadsfri besök och offert
 • Konkurrenskraftiga priser

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  OVK BESIKTNING STOCKHOLM-ceiling-vent

  Förutom att vi erbjuder tjänster som service inom ventilation så utför Hemluft även aggregat och fläkt byten, projektering och projektledning av entreprenader inom luftbehandling och ventilation, för både privat kunder som företag och fastighetsägare. Vi har även stor kompetens inom åtgärder efter obligatoriska ventilationskontroller (OVK), samt ROT-projekt i äldre fastigheter såsom rengöring av ventilations kanaler, kanalrengöring, skorstens- och kanalrenoveringar, samt även filma kanaler med special kamera och kartering av kanaler i skorstenar. info@hemluft.se 08-649 77 00

  Fläktförstärkt Självdragsventilation – Smart uppgradering av självdragsventilation

  Hemluft har stor erfarenhet och är specialister på att åtgärda dålig ventilation i bostäder med självdrag. Lösningen är installation av fläktstyrd och aktiv frånluft som ökar luftomsättningen och skapar det undertryck som behövs. Vi utför den här typen av installationer regelbundet.

  FFS-system, det här systemet kallas även Hybridventilation. Systemet används främst i bostadshus som tidigare hade självdrag. FFS-system ger en kombination av god energihushållning och bra inomhusluftkvalitet till en låg investeringskostnad. Att det sedan är enkelt att konvertera en befintlig byggnad med självdrag till att få ett väl fungerande ventilationssystem, året runt, gör ju inte saken sämre. Genom att installera en energieffektiv fläkt (takfläkt) från Hemluft, samt tilluftsventiler eller fönsterventiler, kommer huset som tidigare bara hade självdrag, nu istället ha ett ventilationssystem där takfläkten (fläktarna) går in och stöttar upp självdraget när det inte fungerar.

  Vårt FFS-system är konstruerat framför allt till äldre flerfamiljshus, villor, kontor och skolor. Energianvändningen är extremt litet och driftskostnaderna blir därför väldigt låga, med vårt FFS-system.

  OVK BESIKTNING STOCKHOLM-outdoor-vent
  OVK BESIKTNING STOCKHOLM-cooling-units

  Fläkten på taket går in och stöttar upp när stigkrafterna inte är starka nog att klara de avsedda luftflödena. Den friska luften tas in via tilluftsdon eller fönsterventiler i de rum där detta saknas och den använda luften sugs ut genom skorsten och frånluftsdonen i bad, toalett och kök. Denna teknologi erbjuder därmed frisk luft när och där du behöver det!

  Med jämna mellanrum behövs en rengöring av ventilationen framför allt kanalerna, för att bibehålla tilltänkt funktion i ventilationssystemet, detta är mycket viktigt för bostadsrättsföreningar. Byggnadens/fastighetens ägare bär ansvaret för att ventilationssystemet fungerar som det ska, och att det finns OVK protokoll samt drifts- och skötselinstruktioner lätt tillgängliga. Äger du en byggnad/fastighet behöver du anlita ett företag som Hemluft, med rätt kompetens och kan alla på marknaden förekommande ventilations lösningar.

  Ventilationssystemet i en Brf ska se till att inomhusluften byts ut hela tiden och föra in en tillräcklig mängd uteluft, samt föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. Ventilationssystem behöver ses över, skötas och underhållas för att fortsätta ge en bra inneluft. OVK-kontroller ske regelbundet, enligt intervall som är bestämda för olika byggnader och typer av ventilationssystem. Det är kommunens byggnadsnämnd som är tillsynsmyndighet för OVK och ser till att protokollen från OVK lämnas in. Efter utförd OVK ska fastighetsägaren också se till att anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden, så du som bor i huset lätt ska kunna se att OVK är gjord.

  Hemluft är ett väl rekommenderat ventilations företag. Vi har stort antal kunder som lämnat sina kundomdömen på Reco.se där våra kunder har rekommenderat företaget. Det gör att du som kund och behöver hjälp med ventilationen kan vara trygg och säker med att Hemluft alltid gör det bästa arbetet till rimliga priser. Hemluft har drivna och certifierade ventilationstekniker med lång erfarenhet och de ser arbetet

  med ventilation som ett äkta hantverk som ska utföras på ett kunnigt och korrekt sätt. Medarbetarna på Hemluft erbjuder den bästa kompetensen (över 40 års erfarenhet) inom ventilationsområdet, vilket också bidragit till företagets mycket höga kundnöjdhet. Dag för dag ökar våran kundkrets vilket lett till en kraftigt ökad tillväxt för Hemluft som företag.

  reviews
  OVK BESIKTNING STOCKHOLM-hvac

  Behöver du hjälp och vill komma i kontakt med en ventilationsexpert, så är det bara att maila eller slå en signal till våran jourtelefon, vi svarar dygnet runt, sju dagar i veckan.

  08-649 77 00

  Underkänd OVK-besiktning innebär att din ventilation behöver åtgärdas och ligger i riskzon att få ett föreläggande från Byggnadsnämnden och Miljö & Hälsa? Vi har specialkompetens att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med att åtgärda brister så en OVK kan bli godkänd. Anmärkningar i OVK-protokollet är inte ovanliga när det gäller äldre byggnader.

  Vi hjälper bostadsrättsföreningar och privatpersonen med ventilationskontroll, luftflödesmätningar och utredningar, samt rådgivning kring alla typer av ventilation och luftbehandling.

  Efter en OVK besiktning- Obligatorisk Ventilations Kontroll

  Vi åtgärdar alla påtalade fel och brister i ventilationen som funktionskontrollanten har antecknat i det utfärdade OVK-protokollet eller intyget. Syftet med OVK besiktning är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare som ska agera och se till att fel och brister som upptäcks vid OVK besiktningen åtgärdas omgående. Ägaren bär hela ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda, det är där som Hemluft kommer in och hjälper ägaren. Ägare till byggnaden eller fastigheten kan vara en bostadsrättsförening. Kraven på ägaren finns i bygglagstiftningen. Besiktningsprotokollet fungerar ungefär som en ”bilbesiktning”

  1:or för anmärkning, brister och fel, men ej akut fel och godkänd ändå. Man får godkänd OVK även med 1:or, men det är varningslampor på att det är något fel som bör åtgärdas ändå. 2:or betyder fel, akut fel, som omedelbart måste åtgärdas. Det räcker att din byggnad fått en enda 2:a, då är det inte en godkänd OVK och det måste åtgärdas. Besiktningsmannen måste besiktiga regelrätt enligt bygglagen som gällde, när ventilationen togs i bruk.

  Alltid hög kvalité
  till ständigt lågt pris!

  • Hög kvalitet
  • Bra priser
  • Effektiv ventilation
  • 40 års erfarenhet och kunskap
  • Miljövälnig ventilation

  OBS

  För allergiska och överkänsliga personer är ventilationen av största betydelse, då den reducerar halten av irriterande och allergiframkallande ämnen, allergener, i luften. God luftväxling är av största vikt om du är allergiker eller vill undvika att få problem med allergi. Eftersom vi tillbringar största delen av vår tid inomhus är det viktigt med en fungerande ventilation som ger god luftväxling och bra luftkvalitet. En bra luftomsättning minskar hälsoproblem som allergier, trötthet och huvudvärk.

  Tack vare ROT-avdraget är det nu extra förmånligt att uppgradera ventilationen.

  Kontakta oss för ett personligt besök så hjälper vi dig till en skräddarsydd lösning som passar just din bostad.

  info@hemluft.se | 08-649 77 00