Välkommen till Hemluft!

Ventilation i Stockholm

 

Det här kan vi hjälpa dig med:

 

 • OVK – Obligatorisk ventilationskontroll.
 • Mekanisk frånluft, ventilationsfläktar, takfläktar och kanalfläktar.
 • FTX ventilation – Installation av FTX aggregat med den senaste miljövänliga tekniken.
 • Byte av ventilationsfilter och filteravtal.
 • Snabb och pålitlig service.
 • Funktionskontroll & luftflödesmätning.
 • Kanalrengöring – rengöring av ventilationskanaler.
 • Ventilationssystem med nytt ventilationsaggregat och värmeväxlare, FTX system.
 • Äldre ventilationsfläktar behöver ventilationsservice eller bytas ut.
 • Vi åtgärdar dålig bostadsventilation i hus med självdragsventilation.
 • Ventilationskontroll och åtgärder efter OVK.
 • Montage av frånluftsventilation, mekanisk frånluft.

 

Behöver du hjälp av en certifierad ventilations tekniker med högsta kompetens?
Då ska du kontakta oss!
info@hemluft.se • 08-649 77 00

Företaget besitter ett stort tekniskt kunnande med över 40 års erfarenhet och kunskap.

Boka Service

 

24/7

Du kan ringa oss dygnet runt!

08-649 77 00

Våra kunder finns i hela Stockholms Län

 

Villaägare Bostadsrättsföreningar Företag Fastighetsägare Förvaltare

  Fredrik Holmqvist

  Certifierad besiktningsman – OVK

  fredrik@hemluft.se0733-57 44 55

  Vill du ha en godkänd OVK-besiktning? Vi hjälper dig!

   

  OVK (Obligatorisk VentilationsKontroll) Kontrollbesiktningen utförs av våran duktiga och certifierade funktionskontrollant, behörig besiktningsman.

   

  OVK är en funktionskontroll av ventilationssystemet i svenska byggnader, detta enligt plan- och bygglagen. Enligt svensk lag ska alla byggnader genomföra en OVK-besiktning. Kontrollbesiktningen återkommer med jämna intervaller, undantaget är en- och tvåfamiljshus, där det bara behövs en förstagångsbesiktning. Det är olika intervaller beroende på typ av ventilationssystem och byggnad, och olika typer av ventilation kräver olika behörighet hos besiktningsmannen. Kontrollen av fastigheten utförs mot de byggregler som gällde då bygglov beviljats för fastigheten eller ventilationssystemet.

  Läs mer


  Funktionskontrollen skall fastställa om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och att det uppfyller kraven som ställdes vid den tid anläggningen byggdes. Ifall funktionskontrollanten skulle hitta allvarliga fel eller brister kan systemet bli underkänt. I sådant fall måste fastighetsägaren åtgärda problemet inom den utsatta tid som byggnadsnämnden bestämt. Ifall detta inte åtgärdas i tid, kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett vite.

   

  En del av den återkommande OVK-besiktningen består även av vilka energibesparande åtgärder som kan göras i ventilationssystemet. Det här är ett krav och ska alltid finnas med i protokollet efter en OVK-besiktning. Fastighetsägaren avgör dock själv om dessa åtgärder ska genomföras eller ej.

  Stäng

  Ventilation Stockholm

   

  Hemluft är din ventilations expert i Stockholm. Våra välutbildade ventilationstekniker har stor erfarenhet och kunskap när det gäller ventilation och olika system för luftbehandling. Stockholms Län är vårt geografiska arbetsområde vilket har gjort att vi känner till stadens fastigheter och de specifika behoven. Våra uppdragsgivare är privatpersoner, villaägare, bostadsrättsföreningar (Brf), fastighetsägare, förvaltare och byggföretag.

  Läs mer

   

  Vi har ett stort antal återkommande kunder bland bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Vi är välskötta och pålitliga, långsiktiga, stabila och seriösa. Detta är en viktig parameter när du ska välja vem du ska göra affärer med, eller vid samarbeten. Vi har noga utvald och utbildad personal med lång erfarenhet som arbetar med stor kompetens inom olika typer av system för ventilation och FTX aggregat, FTX ventilation. Vi åtgärdar fel och brister i alla typer av ventilationsanläggningar, aggregat och fläktsystem. Har du problem med din ventilation? Då felsöker vi och åtgärdar problemen. Vi hjälper dig med byte av ventilationsaggregat och fläktar, service och reparation. Ombyggnad och renovering av befintlig ventilation är vanliga uppdrag. Vill du ha hjälp av våra duktiga och certifierad ventilations tekniker, då ska du kontakta oss. Vi ser ofta bostäder där ventilationen inte fungerat av olika anledningar. Där uppstår lätt problem med fukt och mögel, det finns även ett samband mellan dålig ventilation med dåliga luftflöden i inomhusluften och risker för allergier och astma.

   

  Det här undviker vi genom att se till att ha en fungerande ventilation med en bra luftväxling, som tar in frisk luft och för bort dålig luft från bostaden. Symtom på dålig ventilation, dålig luftkvalitet kan vara trötthet, huvudvärk, kliande ögon, nysningar, astma och andningssvårigheter. Utöver fysiska symtom kan du uppleva sämre kognitiv förmåga, koncentrationssvårigheter och minskad produktivitet. Barn, äldre och personer med lung- eller hjärtsjukdomar är extra känsliga för exponering för luftföroreningar och höga partikelhalter. Ett ventilationssystem med dåliga luftflöden i inomhusluften ökar riskerna för allergier och astma. Dåligt fungerande ventilation kan ge stora konsekvenser för både dig, dina barn och ditt hem. Frisk luft ger friska barn! Visste du att 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi? Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa sjukdomar. I en bostad ska luften bytas ut helt minst varannan timme i varje rum enligt de regler som finns i Miljöbalken. För personer med astma och allergi räcker inte alltid det, utan all luft kan behöva bytas ut varje timme i varje rum.

   

  Vi vet att ventilationen idag långt ifrån optimal i många svenska bostäder och i de flesta fall gäller det självdragsventilation. Att dålig ventilation och luftväxling i hemmet kan framkalla sjukdomar, mögel och andra problem, det vet alla. Kännetecken på dålig ventilation och luftomsättning, instängd luft, fukt- och luktproblem, luften står stilla, imma men även kallras. Detta är inget ovanligt och den dåliga luften påverkar oss negativt. Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får sjukdomar, allergi och astma. I en bostad ska luften bytas ut helt minst varannan timme i varje rum enligt de regler som finns i Miljöbalken. För personer med astma och allergi räcker inte alltid det, utan all luft kan behöva bytas ut varje timme i varje rum. Det brukar uttryckas som en omsättning per timme, 1 oms/h.

  Johnny Lorentzen, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, säger att fukt är en av de främsta källorna till dålig luftkvalitet detta är alla forskare överens om. I fuktiga miljöer kan kemiska reaktioner ske i och mellan material, detta leder till att gasformiga ämnen avges till luften. Det är allmänt känt att mögel och bakterier alstras som bäst i fuktig miljö, som också sprider gasformiga ämnen och ibland även sporer och partiklar i luften. En uppdaterad ventilation är ju det viktigaste sättet att skapa bra luftomsättning, luftväxling och bra luftkvalitet.

   

  Vilken teknik ger då bäst förutsättningar för att upprätthålla en bra ventilation? Vi har ställt frågan till Svein Ruud, ventilationsexpert på SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Det generella svaret är FTX ventilation. Med detta system har man bäst möjlighet att styra luftväxlingen och även filtrera luften. Det finns vetenskapliga belägg som till exempel visar att personer som lider av astma och allergi blir sämre av att vistas i fuktutsatta byggnader och de har ofta väldigt dålig ventilation. Så även om man svävar i ovisshet om hur det går till kan det vara ett hälsosamt råd att utreda och åtgärda eventuella fuktproblem i sitt hus. Ser man till att installera ett FTX aggregat så är man garanterad en bra luftkvalitet inomhus och då försvinner fuktproblemen, nio gånger av tio.

  Stäng

  Takfläkt och Kanalfläkt

   

  Vi erbjuder ett komplett sortiment med alla typer av ventilationsfläktar och frånluftsaggregat. Kundanpassade lösningar när det gäller frånluftsventilation med kanalfläktar och takfläktar. 

  Läs mer

  Ventilationen är idag långt ifrån optimal i många svenska bostäder. Dålig ventilation i hemmet kan framkalla allergier, mögel och andra problem. Kännetecken på dålig ventilation och luftomsättning är instängd luft, känns som luften står stilla, fukt och luktproblem, imma och kallras. Detta är inget ovanligt och alla vet att den dåliga luften påverkar oss negativt. Vi hjälper dig att konvertera din självdragsventilation till aktiv mekanisk frånluft med energieffektiv och tystgående ventilationsfläkt, det kan vara kanalfläkt eller takfläkt. Tillsammans med dig tar vi fram en lämplig lösningen, med den senaste tekniken, utifrån din bostads förutsättningar. Vi utgår alltid ifrån dina problem och därifrån tar vi fram det lämpligaste för just ditt hem eller Brf. Öka självdraget med en takfläkt det är en frånluftsfläkt på taket, kallas även för mekanisk frånluft eller förstärkt självdragsventilation. En fungerande ventilation är viktig, inte bara ur ekonomiskt perspektiv utan dessutom ur ett hälsoperspektiv. Det finns därför mycket att vinna på att ta frågan på största allvar. Vi åtgärdar fel och brister i alla typer av ventilationsanläggningar, aggregat och fläktsystem. Har du problem med din ventilation? Då felsöker vi och åtgärdar problemen. Vi hjälper dig med byte av FTX ventilation, takfläkt, kanalfläkt, service och reparationsarbeten i alla typer av ventilationsanläggningar och fläktsystem för ventilation i Stockholm. Vanliga arbeten är ombyggnad och renovering av din befintliga ventilation t.ex villaventilation.

   

  Ibland kan störande lukt uppstå om det skapas undertryck inne i lägenheten eller villan, det kan tränga in luft från andra utrymmen eller att det kan komma från grannen till din bostad i en brf, flerfamiljshus. Detta beror nästan alltid på att man har för dåligt sug i ventilationskanalen, helt enkelt för dåligt undertryck i kanalen och kanske för dåligt med tilluft, det är vanligt med för lite friskluftsintag exempelvis fönsterventiler. I flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar är det väldigt vanligt att man har gemensamma ventilationskanaler och kökskanaler i skorstenen. Är det då för litet undertryck i dessa, kan man få luktproblem med matos och röklukt från grannar. Kontakta oss så hjälper vi er med alla typer av ventilations problem. Ett bra sätt att åtgärda såna här problem med ventilationen är att vi monterar en skräddarsydd, energieffektiv och tystgående takfläkt. Våra kunder är privatpersoner, villaägare, bostadsrättsföreningar, brf, fastighetsägare och företag.

  Stäng

  FTX ventilation ● FTX aggregat ● FTX system

   

  Nytt FTX aggregat i din villa?
  Vi hjälper dig att installera ett nytt ventilations aggregat med den ”senaste tekniken”. Om du sedan lång tid tillbaks har FTX ventilation i ditt hem och tycker att det är dags att byta ut ditt gamla FTX aggregat till ett nytt med den nya miljövänliga teknologin, då hjälper vi dig med att välja ett som går att installera i din bostad utan störande ingrepp. Vi projekterar ett nytt aggregat som är mycket effektivare, har högre verkningsgrad, bättre värmefunktion, högre luftflöden och är mycket tystare än de gamla FTX aggregaten.

  Läs mer

  FTX står för Från- och Tilluftsventilation med värmeväxlare. Det är en miljövänlig, kostnadseffektiv och okomplicerad teknik som utvinner värme ur ventilationsluften. Med ett bra FTX aggregat återvinns upp till 90 % av den värme som finns i huset samtidigt som huset får en perfekt ventilation. Om du vill ha en så bra värmeåtervinning som möjligt i ditt ventilationssystem är ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare den bästa lösningen. En roterande värmeväxlaren överför både värme och kyla vilken gör den bra att ha både vintertid och sommartid. FTX ventilation fungerar lika bra och ger hög kvalitet till både småhus och större fastigheter. Tester gjorda av Energimyndigheten visar att om du installerar FTX ventilation i ett välisolerat hus kan du göra en energibesparing på ca 6 000 kilowattimmar per år. Alla vill ha ren och frisk luft och bättre luftväxling inomhus. Men samtidigt är det viktigt att ventilationen är tyst och effektiv. Har du ett välisolerat hus, då bör du installera ett FTX aggregat.

  Vill du ha ditt ventilationssystem monterat uppe på vinden? Då hjälper vi dig att projektera och installera ett ventilationsaggregat med värmeväxlare på vinden. Ett sådant ventilationssystem, ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare är den mest effektiva och miljövänliga typen av ventilationssystem. Dagens moderna ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare klarar de höga krav som ställs på:

  • hög temperaturverkningsgrad
  • låg energiförbrukning via EC-motorer i fläktarna, lågenergifläktar
  • låg ljudnivå
  • hög driftsäkerhet
  • enkelt handhavande

  Tester gjorda av Energimyndigheten visar att om du installerar en FTX ventilation i ett välisolerat hus kan du göra en energibesparing på tusentals kilowattimmar per år, med andra ord en lönsam investering.
  Bahco Minimaster och Bahco Minivent var ett av Sveriges vanligaste ventilationsaggregat med värmeväxlare för småhus och lägenheter under 80 och 90- talet på sin tid då det börjades med värmeåtervinning, ibland var de sammankopplade med ACJ som satt i tvättstugan och gav varm cirkulationsluft i systemet. Bahco Minimaster var ofta monterade i kryddhyllan i köket, tillsammans med en integrerad spiskåpa/spisfläkt. Om du har ett gammalt ventilationsaggregat och du är osäker på vilket du bör byta till, kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har bytt de flesta på marknaden förekommande fabrikaten och kan hjälpa dig välja ett nytt som går att installera i ditt hus utan större ingrepp i bostaden. Byt ventilationsaggregat och spara pengar! Om du byter ditt gamla villaaggregat från 80- och 90- talet till ett nytt energisnålt aggregat med roterande värmeväxlare får du lägre ljudnivå och högre prestanda med riktigt bra luftflöden. Med ett effektivt och bra FTX aggregat återvinns större delen av den värme som finns i huset samtidigt som huset får en perfekt ventilation. Om du vill ha en så bra värmeåtervinning som möjligt i ditt ventilationssystem är ventilationsaggregat med roterande värmeväxlare den bästa lösningen. En roterande värmeväxlaren överför både värme och kyla vilken gör den bra att ha både vintertid och sommartid. FTX aggregaten fungerar lika bra och ger hög kvalitet till både småhus och större fastigheter.

  Stäng

  Spara pengar med rätt typ av ventilation

   

  Energisnåla och effektiva fläktar som är anpassade till din FTX ventilation eller takfläkt bidrar till en sänkning av kostnader för energiförbrukning. Låt oss titta tillsammans och du kan berätta om dina behov så kan vi rekommendera en bra lösning anpassad för just din bostad. Det är viktigt att installera en takfläktfläkt, kanalfläkt eller ett ventilationssystem som är anpassat till dina specifika behov och daglig användning.

  Läs mer

   

  Om inte ventilationen fungerar blir det snabbt instängt och fuktigt, dessutom kan du känna matos och andra lukter i bostaden. En bra ventilation fungerar så att frisk luft (tilluft) ska komma in i de rum som är sovrum och vardagsrum, och den gamla förbrukade luften ska försvinna ut genom ventiler i kök och badrum eller upp i skorstenen (frånluft). Till detta kan man ha värmeväxlare eller luftvärmeaggregat där tilluften värms upp. I småhus som är äldre och byggda fram till och med 1960-talet är det vanligast med självdragsventilation. Därefter är det hus byggda på 1970-talet där är det vanligast med frånluftsventilation med takfläkt eller kanalfläkt.

   

  På 1980-talet börjar det bli vanligt med FTX-ventilation och i början på 1990-talet kom frånluftsvärmepumparna och då blev det vanligt igen, med Frånluftsventilation inbyggd i värmepumparna. Det finns idag olika standarder, riktlinjer och normer för ventilationen i byggnader. Det skiljer sig lite mellan olika typer av byggnader. Boverket har byggregler (BBR) och där finns det krav på att ventilationssystemen vid nybyggnation eller större renoveringar ska utformas för ett uteluftsflöde lägst motsvarar 0,35 l/s per m2 golvyta.

   

  Att återvinna värmen i en FTX ventilation (värmeåtervinning) kan göras med olika typer av värmeväxlare för ventilation. Vissa FTX aggregat har roterande värmeväxlare och en del har plattvärmeväxlare, då måste till och frånluften sitta tillsammans i ett FTX system på samma plats i bostaden. Ett sätt att minska energianvändningen är att styra ventilationsflödet efter behov, behovsstyrd ventilation. I moderna ventilationsanläggningar kan man styra ventilationsflödet i varje rum genom att ventilationen behovs anpassas till när någon är i rummet.

   

  På två sätt går det åt energi för att ventilera en byggnad: (1) Fläktarna i ventilationen drar el. (2) Uppvärmningen av den kalla utomhusluften kräver energi. För att vara säker på att ventilationen fungerar som den ska behöver man se över och underhålla utföra service på den regelbundet, inte bara i samband med eventuella funktionskontroller eller ventilationskontroller. Ett FTX aggregat som ventilerar hela huset har också filter som behöver bytas eller regelbundet, man bör byta filter minst en gång per år.

   

  Ventilationskanalerna eller luftkanalerna för frånluften som suger ut den förbrukade luften ur huset blir ofta smutsiga och igensatta. När det samlas smuts fungerar ventilationen sämre och drar mer energi. När det är smuts i kanalerna behöver man be om hjälp med kanalrengöringen, rensning av luftkanalerna. Man bör rensa kanalerna minst vart tredje år. En ny FTX ventilation med ett nytt FTX aggregat med roterande värmeväxlare som har den senaste tekniken, förbättrar garanterat luftcirkulationen i ditt hem. Eftersom vi är oberoende och jobbar med alla på marknaden förekommande aggregat och system, välkända tillverkare som Systemair, Acetec, FläktWoods, FläktGroup, Östbergs Heru, Flexit och REC Temovex till konkurrenskraftiga priser och hög kvalitet.

  Stäng

  Självdragsventilation till Mekanisk frånluft

   

  Många äldre bostäder med självdragsventilation har övertryck, vilket inte är bra. Det ska vara undertryck! Med övertryck är det på sikt stor risk för fukt och mögelskador. Hemluft har stor erfarenhet och är specialister på att åtgärda dålig ventilation i bostäder med självdrag. För att få god ventilation och luftväxling, strävar man efter att skapa undertryck i huset, så att luften “dras” nerifrån och upp genom huset och ut. Lösningen är installation av fläktstyrd och aktiv frånluft som ökar luftomsättningen och skapar det undertryck som behövs.

  Läs mer

   

  Vi utför den här typen av installationer regelbundet. Det är inte ovanligt att en hel del äldre hus har dålig självdragsventilation som inte fungerar längre, framför allt om man har renoverat och bytt fönster och tätat och isolerat huset. Äldre hus med självdragsventilation är även känsliga för byte av värmekälla. Det är viktigt att förstå att självdragsventilationen och luftväxlingen upphör när man tätar och isolerar huset och ersätter den gamla typen av uppvärmning med värmepumpar, direktverkande el och fjärrvärme, det innebär att husets ventilationsförmåga har försämrats avsevärt.

   

  Eftersom vi tillbringar största delen 90% av vår tid inomhus är det viktigt med en fungerande ventilation som ger god luftväxling och bra luftkvalitet. En bra luftomsättning minskar hälsoproblem som allergier, trötthet och huvudvärk. För allergiska och överkänsliga personer är ventilationen av största betydelse, då den reducerar halten av irriterande och allergiframkallande ämnen, allergener, i luften. God luftväxling är av största vikt om du är allergiker eller vill undvika att få problem med allergi. För att få god ventilation och luftväxling, strävar man efter att skapa undertryck i huset, så att luften ”dras” nerifrån och upp genom huset och ut genom skorstenen.

   

  Vi får ofta frågan om att utföra den här typen av installationer – att konvertera självdrag till mekanisk frånluft. Då rekommenderar vi ett ventilationssystem med aktiv frånluft monterat på bostadens skorsten, en skräddarsydd och måttanpassad samlingslåda eller suglåda anpassad speciellt för självdragshus. När du vill installera ett nytt eller byta ut din gamla ventilation är det viktigt att arbetet görs fackmannamässigt.

   

  Hemluft har ett team med duktiga tekniker som är proffs på allt inom ventilationssystem, aggregat och fläktsystem för ventilation och luftbehandling. Alla projekt är unika och kräver noga förberedelser, vi erbjuder därför helhetslösningar för dig som är intresserade av att installera eller bygga om ditt ventilationssystem. Alla projekt behandlas individuellt där vi lägger stor vikt vid de små detaljerna för att möta varje kunds enskilda behov.

   

  I bostäder med fläktventilation, mekanisk frånluft, takfläkt eller kanalfläkt är det viktigt att ventilationen alltid är påslagen. Att helt stänga av fläkten kan innebära att luften går fel vägar, vilket kan innebära att smuts och föroreningar i kanalerna kan blåsa tillbaka in i huset. Man kan minska ventilationen men inte stänga av ventilationsfläktarna helt. Om du upplever att det är dålig och instängd luft, luften står stilla eller att det är mycket fukt och kondens inomhus då behöver ventilationen förbättras eller att ditt befintliga ventilationsaggregat behöver bytas till ett nytt. Byter du till ett nytt FTX aggregat med den nya och senaste tekniken så är det mycket tystare än de äldre, det har även högre luftflöden och är mer energieffektiva. Har du ventilation med takfläkt kan vi byta till en tystare och mer energieffektiv takfläktfläkt. Om du har självdragsventilation kan vi hjälpa dig med montering av vårt skräddarsydda och måttanpassade frånluftsystem, mekanisk frånluft med isolerad och energieffektiv frånluftsfläkt, takfläkt eller kanalfläkt.

   

  Våra takfläktar har väl tilltaget luftflöde, vilket betyder att varvtalet kan sänkas och luftväxlingen öka utan att tappa effekt. Fläkten drivs av den nya tekniken med EC-motor vilket gör att den drar 50% mindre el och samtidigt är mycket tyst. Vid montering av det nya frånluftsystemet monterar vi även en varvtalsregulator för styrning av takfläkten. Vid monteringen används befintliga kanaler som karteras. Vi kan ventilation, om du har problem med ventilationen, felsöker vi och åtgärdar problemen. Vid om- eller nybyggnation erbjuder vi er lösningar för att ni ska få en optimal ventilationslösning. Vi byter ventilationsaggregat och fläktar, vår ”paradgren” är konvertering av självdrag till fläktstyrd ventilation eller mekanisk frånluftventilation.

   

  Svein Ruud som är Tekn.Lic på RISE avdelning för Energi och Resurser. Han är senior teknisk expert inom lågenergibyggnader och särskild inriktad på energieffektiv ventilation och värmeväxling. Han har arbetat och forskat inom ventilationsteknik och inomhusluft i mer än 30 år. Svein har deltagit i en massa forskningsprojekt när det gäller energieffektiv ventilation i bostäder och lokaler. Arbetet för närvarande är ett stort forskningsprojekt där man vill hitta metoder för dynamisk provning när det gäller styrning till FTX ventilation i småhus. Svein Ruud säger att ”ska man installera den mest effektiva typen av ventilation, då ska det vara FTX ventilation”.

  Stäng

  Energismart Ventilation

   

  Energismart Ventilation i bostäder innebär förflyttning av luft och tillförsel av ny frisk luft. Det finns fler syften med ventilationen; vanligaste är att man vill skapa ett behagligt klimat inomhus. Ventilationen ska även leda bort förbrukad luft, fukt och föroreningar från bostaden och istället tillföra frisk och ren filtrerad luft. Det finns ett antal kvalitetskrav på luften inomhus, inomhusklimatet, t.ex. att koldioxidhalten inte får överstiga 1000 ppm i lokaler där människor vistas.

  Läs mer

  Grundregeln som vi håller oss till, är att ventilationen ska anpassas till varje bostad, dvs vara korrekt projekterad och fackmannamässigt installerad. Självklart ställer vi också kraven när det gäller ljudnivå och luftkvalitet, vilket vi anser måste vara väldigt hårda för en bostad. Vi lägger även stor vikt vid miljöfrågan och i dagens samhälle är det en superviktig aspekt. Våra duktiga ventilationstekniker har stor erfarenhet och kompetens när det gäller att anpassa lösningar som är kostnadseffektiva, miljövänliga, tysta och energibesparande. Vi är oberoende av tillverkare och fabrikat och kan därför skräddarsy och välja ut det bästa från olika grossister, allt för att ge dig ett optimalt ventilationssystem anpassat för just din bostad.

  Slösa inte bort pengarna på höga el-räkningar!

  En FTX ventilation installerad av oss kan nämligen visa sig ge kostnadsbesparingar genom sänkta energikostnader på upp till 50%. Att anlita Hemluft ger dig garanterat en bättre luftkomfort inomhus samtidigt som det syns på din el-räkning. Det är också därför allt fler människor nu börjar byta ut sin gamla ventilation mot nya FTX aggregat med den senaste tekniken, samt mer och mer även lägger stor vikt på miljöfrågan. Med en väl anpassad ventilation har man mycket att vinna när det gäller att spara energi och samtidigt också få bättre luft och behagligt inomhusklimat – dessutom har vi inte råd att negligera miljöfrågan längre. Att se över ventilationen i bostaden är ett bra första steg, oavsett var och hur du bor i Stockholm. Våra erfarna ventilationstekniker och kunniga medarbetare jobbar tillsammans för att kunna erbjuda dig en service av högsta kvalitet! Kontakta oss för en kostnadsfri ventilationskontroll så kommer någon av våra ventilationsexperter hem till dig.

  Bra ventilation leder bort fukt, lukt, matos och skadliga gaser från byggnadsmaterial och förhindrar fuktrelaterat mögel och rötskador. Om din ventilation inte fungerar tillräckligt bra och om fukten inte ventileras bort får man kondens och bostaden kan bland annat få fuktskador, mögel, ökad tillkomst av kvalster och högre radonhalter. Att ventilationen i våra bostäder är till för att byta ut förorenad inomhusluft mot frisk och ren uteluft, det vet alla. Ändå drar vi oss för en sådan viktig investering, konstigt eller hur?

  Dålig ventilation ger dig garanterat stora bekymmer som dyra fukt- och mögelskador, även allergiska problem. Detta kan du enkelt undvika genom att få bukt med din undermåliga och dålig ventilation. Om du fått problem eller konstaterat för hög radonhalt, fukt- eller mögelskador, ska du inte experimentera själv.

  Har du ventilationskanaler på vinden? På en kallvind kan skillnaden mellan den varma inomhusluften och den kalla vindsluften vintertid vara så pass stor att det bildas kondens på utsidan av ventilationsröret. Detta leder till att fukten droppar ned på golvet på vinden och hela utrymmet kan bli för fuktigt. Du undviker detta genom att klä in röret med kondensisolering. Vi hjälper dig!

  Tre anledningar till varför du vill ha bra ventilation

  • Din och din familjs hälsa är den största anledningen till varför du bör träffa någon som kan luft och ventilation. Mögel är ohälsosamt både för dig och huset. Sen har du det här med allergier.
  • Ekonomin är den andra anledningen att träffa någon som är kunnig när det gäller ventilation luftbehandling. Att tilläggs isolera huset är förstås bra om du vill slippa elda för kråkorna, men du bör även ta hand om överskottsvärmen, den kan du återvinna i en modern värmeväxlare, istället för att bara slösa bort den. Om du ändå tänker åtgärda ventilationen så är det smart att överväga FTX ventilation med roterande värmeväxling. Med ett nytt miljövänligt FTX aggregat och den senaste tekniken på plats höjer du också värdet på huset.
  • Den tredje anledningen är komforten. Förutom fukt och obehaglig lukt är kallras rätt så jobbigt. Det är kanske så att du gärna vill ha sockor på fötterna, men du vill garanterat ha en jämn och stabil temperatur i hela huset. En temperatur och luftväxling som du själv kan kontrollera efter behov.

  GRATIS! Av oss får du en ventilationskontroll utan kostnad.
  Be oss om en genomgång av ditt hus och vi ger dig förslag på åtgärder.
  Om du har ett äldre FTX system installerat sedan tidigare och vill byta ut det till ett nytt och miljövänligt, mer energieffektivt och samtidigt mycket tystare, då hjälper vi dig att anpassa rätt modell till din bostad.

  Har du ventilationskanaler på vinden? På en kallvind kan skillnaden mellan den varma inomhusluften och den kalla vindsluften vintertid vara så pass stor att det bildas kondens på utsidan av ventilationsröret. Detta leder till att fukten droppar ned på golvet på vinden och hela utrymmet kan bli för fuktigt. Du undviker detta genom att klä in röret med kondensisolering. Vi hjälper dig!

  Vi erbjuder komplett FTX ventilation till förmånliga fasta priser och rekommenderar starkt ett nytt miljövänligt FTX aggregat med den senaste teknologin för att säkerställa korrekt ventilation till ditt hus.

  Flerbostadshus och småhus har något av följande tre typer av ventilationssystem: Vilket har du?

  • Mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning, så kallat FTX ventilation
  • Mekaniskt frånluftssystem, så kallat F-system, exempelvis med frånluftsvärmepump, FVP
  • Självdragsventilation som inte är fläktdriven, främst i äldre småhus och i flerbostadshus byggda före 1976.

  Svein Ruud är senior expert inom området luftbehandling med särskild inriktning mot energieffektiva ventilations- och värmesystem.

  Inom RISE bedrivs, forskningsuppdrag inom ventilation och lufthandling. Det utförs också en stor mängd standardiserade provningar av egenskaper hos komponenter och delsystem såsom luftfilter, spisfläktar och spiskåpor, värmeväxlare, fläktar, kanalsystem, till- och frånluftsdon, etc. RISE är ackrediterat för de flesta typer av provningar som görs inom ventilation och luftbehandling. RISE deltar också aktivt i SIS standardiseringsarbete inom ventilation och luftbehandling. Svein Ruud säger att, människor vistas minst 90 % av sin tid inomhus där bra luftkvalitet är mycket viktigt för hälsa, välmående och produktivitet. För detta krävs ett väl fungerande ventilationssystem som för bort de föroreningar som alstras från människor och de verksamheter som sker inomhus. Men systemet ska också kunna rena, värma och tillföra tillräcklig mängd frisk uteluft utan att skapa drag och termisk diskomfort. Samtidigt ökar kraven på att detta ska ske på ett energieffektivare sätt, vilket kräver väl projekterade och utformade system med låga tryckfall, el-effektiva fläktar och miljövänlig, högeffektiv värmeåtervinning.

  Med en korrekt och kontinuerlig luftväxling i bostaden kan alla i familjen andas in en renare och friskare luft som bidrar till att behålla din och dina barns hälsa. Alla vet att små barn är mer känsliga för dålig luft och mögel än vuxna är det stor risk att de utvecklar allergier av just dålig luft, lukt och mögel som kan finnas i våra hus. De här allergierna sätter livslånga spår. Det är därför det är så viktigt att regelbundet kontrollera din ventilation, ventilationskontroll och service.

  Att ha för hög luftfuktighet inomhus under lång tid skapar mögel på ytor och inredning. Fönster och konstruktioner kan få både ytliga och inre skador av möglet och rötan. Hur man väljer att projektera och montera en ny FTX ventilation är alltså av stor betydelse med den stora risken för fuktrelaterade skador på huset i åtanke. Ur hälsosynpunkt är det särskilt viktigt att ventilationen och luftväxlingen är tillräcklig i sovrummen. För att inte ta risken att fukt ska orsaka kondens och risk för mögel- och rötskador ska ett bra FTX system fungera så att det blir ett svagt invändigt undertryck. Ventilationssystemet förhindrar då att fukten söker sig via luften ut i väggar och fönster, upp genom vindsbjälklag och på vinden.

  Spara energi, spara pengar och få ett bättre inomhusklimat. FTX är ett från- och tilluftssystem med värmeväxling som framhålls av Svein Ruud som det bästa och effektivaste sättet att ventilera bostäder. En miljövänlig och bra energibesparingsåtgärd.

  En FTX ventilation fungerar som alla relationer: du måsta vårda dem. Att lära känna sitt system genom regelbunden service och ventilationskontroll samt abonnera på luftfilter, filterabonnemang (ventilations filter) är två enkla sätt att bli en smart FTX-ägare.

  Här berättar Svein Ruud, energiexpert på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) hur du underhåller FTX-ventilationen i huset.

  • Hur kan man upptäcka om det finns problem med en äldre FTX-ventilation?

  Kondens på fönster och lukt inomhus är tecken på att systemet inte fungerar som det ska. I detta fall behöver man byta FTX aggregat. Man kan mäta luftflödets storlek i rummen, vilket kräver professionell hjälp med mätverktyg. Med ”toalettpappersmetoden” kan man dock få en viss indikation om flödet i frånluftskanalerna genom att hålla en pappersbit mot donen och se om den dras dit och fastnar.

  • FTX-ventilation har förknippats med buller och osund innemiljö. Kan man lita på att dagens aggregat fungerar bra?

  Kritiken utgår ofta från erfarenheter av tidigare generationers FTX-system, speciellt i samband med luftvärmesystem med återluft som fanns i många hus under slutet av 1980-talet. Den nya generationens aggregat har bättre och energieffektiva fläktar och arbetar inte med återluft. Man har då inte samma problem med ljudnivåer och luktspridning. Även filtren som används har blivit bättre. Men fortfarande är naturligtvis installation, injustering och skötsel helt avgörande för hur bra systemet kommer fungera. En nyligen genomförd enkätundersökning som SP genomfört på uppdrag av Energimyndigheten visar att de som bor i hus med FTX-system i det stora hela är mycket nöjda med sin innemiljö.

  • Hur ofta ska man byta filter i FTX-ventilationen? Det är viktigt att man byter filter, 1-2 gånger per år, lämpligtvis under vår och höst.
  • Vilken ytterligare skötsel behöver man göra av sin FTX-ventilation? Framför allt bör man se till att luftintaget hålls rent. Det kan ansamlas smuts bakom gallret fram till aggregatet där tilluftsfiltret sitter och detta kan påverka luftkvaliteten och avge lukt i bostaden. Man bör lyfta bort gallret och rengöra området någon gång per år

  Hur mycket ventilation och luftväxling behöver man?

  Enligt Boverkets Byggregler är minimikravet 0,35 liter/s gånger bostadsytan utryckt i m². Luftflödet för ett hus på 150 m² blir då: 0,35 l/s x150m²= 52,5 l/s.

  Nu för tiden hör man ofta talas om dåligt självdrag eller självdragsventilation.

  I äldre hus utvanns en självdragsventilation som var naturlig genom att inkommande frisk luft strömmade in som tilluft via otätheter, speciellt runt fönstren. Frånluften gick upp och ut genom skorstenen. Självdragsventilation är det samma som att ha ventilation utan effektiva fläktar, och principen bygger på att luftväxling skapas då varm luft strömmar från husets nedre delar via uppvärmda skorstenskanaler till uteluften i husets övre delar. Det kallas även för skorstenseffekten. Ju fler våningsplan luften går igenom desto större skorstensverkan. Den här typen av ventilation fungerar väldigt dåligt och den ger dig inte en garanterad och kontrollerad luftomsättning. För att kunna garantera det krävs oftast en mekanisk ventilation, mekanisk frånluft eller FTX ventilation.

  Om man inte har ett tillräckligt undertryck vid till exempel matlagning kan man inte säkerställa att stekoset förs bort. Man vill ju återvinna det mesta av värmeinnehållet i frånluften sett ur energisynpunkt, och för att övervinna tryckfallet i frånluftskanalen måste man ha ett fläktstyrt luftflöde. En energieffektiv frånluftsfläkt som är placerad på t.ex vinden (kanalfläkt) eller på taket (takfläkt) suger ut den gamla förbrukade luften i bostaden med frånluftsventilation. Frånluften sugs ut i kök och våtrum och eventuellt även via ventiler, don i garderob och förrådsrum. Genom ventiler i fönster och ytterväggar kommer det in ny frisk tilluft.

  En ren inomhusluft kan endast garanteras med ett ventilationsfilter för tilluften, och detta filter ger upphov till ett tryckfall och det måste övervinnas med ventilationsfläktar. Något som man tyvärr glömmer är att man måste kunna variera luftflödet genom bostaden efter behov. För att få rätt styrning krävs det en mekanisk ventilation. Självdrag eller självdragsventilation fungerar lite olika vid olika temperaturer utomhus och drivkraften i ett självdragssystem utgörs av termiken. Varmluften stiger alltså uppåt på grund av att den är lättare än den kalla luften. I äldre hus förr i tiden drogs alltid ventilationskanalerna i skorstensstocken och när det eldades i de öppna spisarna och de kopplades till rökkanalen blev denna varm och värmde även frånluftskanalerna i skorstenen. Den gamla och dåliga frånluften värmdes då och steg uppåt och ut genom skorstenen.

  Genom eldning i öppen spis och genom att öppna eller stänga frånluftventiler kopplade till respektive frånluftskanal kunde man ventilera rummet. Drivkraften var alltså värmen som kom från rökkanalen. Ventilationssystemet fungerar inte om man inte har en drivkraft. Begrepp som t.ex förstärkt självdrag (med en ventilationsfläkt, takfläkt på skorstenen) är inget annat än fläktstyrd ventilation. Moderna energikrav och bra ventilation kan inte uppfyllas med självdragsventilation och ur energisynpunkt går det inte skapa rätt inomhusklimat med bra luftväxling.

  Om du svarar du ja på någon av nedanstående frågor så har du otillräcklig ventilation.

  • Har du kondens på fönstrens insida i vintertid?
  • Känns luften ”tung” eller instängd?
  • Känns det som luften står stilla?
  • Är uppfångningen av mat- och stekos dålig i köket?
  • Efter bad och dusch, kvarstår kondensen på fönster och badrumsspegeln?

  Hur uppstår problemen med ventilationen?

  • Självdragsventilationen fungerar dåligt, speciellt sommartid, känns som luften står stilla.
  • En frånluftsfläkt kan vara trasig och stillastående.
  • Filter, ventilationsfilter kan vara igensatta.
  • Frånluftskanaler kan vara igensatta och behöver rensas.
  • Tilluften är otillräcklig, fönsterventiler kanske behöver monteras.

  Att det är viktigt med bra luftväxling och cirkulation på inomhusluften vet alla.
  En familj med två vuxna och två barn andas in och ut uppemot 75 000 liter luft varje dygn. Bor du i en villa på 150 kvadratmeter bör all luft inomhus bytas ut ungefär varannan timme (cirka 50 liter/sekund) för att luftcirkulationen ska vara optimal. Det är just cirkulationen, luftväxlingen som är det viktiga. Luften inomhus ska röra sig mellan rummen, ny frisk luft släppas in och gammal dålig luft ledas ut. Att öppna fönster eller dörrar för att släppa in frisk luft kan vara en tillfällig lösning, men det är den kontinuerliga luftrörelsen eller luftväxlingen som är viktigast. Dessutom släpper du ut onödigt mycket värme när du vädrar, framför allt under den kalla årstiden.

  Den främsta anledningen till att man behöver ventilera ut gammal luft är för att få bort den farliga fukten. Våran utandningsluft innehåller mycket fukt (det kan man se om man andas på en spegel), det bildas även vattenånga vid matlagning, dusch och torktumling. Stillastående och fuktig luft mot exempelvis fönsterbågar, väggar och golv, kommer på sikt ge stora och dyra skador som mögel och röta. Dålig lukt och skadliga ämnen bärs bättre i fuktig luft än i torr. För en bra ventilation och luftomsättning strävar man efter att skapa undertyck i huset, så att luften “dras” genom huset. Det vanliga är att man har tilluftsventiler i sovrum, vardagsrum samt eventuella allrum, och frånluftsventiler som suger ut gammal luft i köket eller via köksfläkten, samt ventiler för frånluft i badrummet samt andra våtutrymmen.

  Ett hus på 150 kvm bör ha minst 5 tilluftsventiler. Vi kan komplettera din urspungsventilation med termostatstyrd, väggventil som öppnas eller stängs beroende på temperaturen utomhus.

  De 10 bästa ventilationstipsen:

  Vad är ventilation? Från början är detta ett latinskt ord (ventus) som betyder vind – vädra eller lufta. Ventilation är konsten att vädra en byggnad lagom mycket. Inte så mycket att det blir kallt. Utan precis så där lagom så att inomhusklimatet är bra – fastän luften inne byts ut med jämna mellanrum.

  1. Ventilation på vinden. Det här är jätteviktigt – kolla så att det inte finns fuktig luft på vindsvåningen. Den varma luften från bostadsrummen stiger så småningom upp på vinden. Eftersom vindsvåningen är kallare kyls luften av här – och blir fuktigare än den var i bostadsutrymmet. Kall luft kan nämligen inte bära så mycket fuktighet som varm luft kan. Och då fälls denna fuktighet ut på insidan av taket på vinden – om den inte raskt ventileras bort istället. Kolla på insidan av vindstaket om det känns fuktigt eller har svartnat av gamla fuktangrepp.

  2. Luftspalt vid vindsisoleringen. Av samma skäl måste det finnas en luftspalt mellan isoleringen och den kalla ytterväggen på vinden. Den fukt som kan bildas måste kunna transporteras bort av luften. Ingen isolering får ligga direkt mot den kalla ytterväggen. Felaktig isolering kan kosta varje husägare 10.000 – tals kronor i reparationskostnader.

  3. Ventilation under torpargrunden. Under huset bildas det naturligtvis fukt – hur skulle det kunna vara annat med så mycket vatten som rinner i marken? Det här försöker man motverka genom att ha en bra dränering på tomten – som leder bort det mesta av vattnet. Men man måste också ha en bra ventilation – så att det mesta av fukten blåser bort. Se till så att det finns ordentliga ventiler i grunden om huset är byggt med torpargrund.

  4. Ventilation under källargolven. Ibland vill man – inreda källarna till typ bostadsrum. Och lägger in trägolv på betongplattan. Detta är dömt att misslyckas på sikt om det inte är ordentlig ventilation mellan trägolvet och betongplattan. Det finns numera isoleringsmaterial som kan förhindra fukten från betonggolvet att nå trämaterialet. Kolla vad du själv har för golvventilation i din inredda gillestuga i källaren!

  5. Ventilationen i badrummet. När man duschar eller badar blir det förstås mycket fuktig luft i rummet. Man kan se det som en imma som lägger sig på de kalla fönstren och spegeln. Den här fuktchocken för huset måste ventileras bort med det snaraste! Vad har du för badrumsventilation?

  6. Imkanalerna. I huset finns det imkanaler – de ventilationkanaler som finns inmurade i skorstensstocken. Syftet med dessa är att naturligt ventilera bort gammal luft. Den här självdragsventilationen fungerar utmärkt – varm luft stiger ju uppåt så det behövs inga fläktmotorer eller något. Men kanalerna måste vara öppna – och inte igentätade av gammalt skräp. Kolla om dina imkanaler fungerar – ta en stege, skruva bort spjället och rensa bort sanden som rasat ned.

  7. Fasadventilerna. Luft som tas bort via imkanalerna måste ersättas med ny luft. Vi kan ju inte leva i ett vaccum! Den nya luften kommer in via otätheter i dörrar och fönster – men helst via fasadventilerna. Därför skall dessa kunna öppnas för att släppa in ny luft. Hur många igensättande tapetlager har du på dina fasadventiler?

  8. Drag i fönster och dörrar. Med fungerande fasadventiler behöver inte till-luften gå genom fönster och dörrar. Täta de springor som finns och reglera luftintaget via fasadventilerna!

  9. Fönsterimma. Den som har imma mellan sina fönsterrutor har ett ventilationsproblem. Det skall vara så att fönstret inåt rummet skall vara tätt – så här skall man isolera. Men det skall finnas en luftspalt mellan ytterbågen och innerbågen – för att kunna vädra bort fuktig inomhusluft som hamnat här. Och som bildar imma om den blir stående – eftersom kall luft inte kan bära så mycket fukt som varm luft kan. Det finns frästa ventilationsspår i fönstret för den här funktionen – men de kan ha blivit igensatta av gammal målarfärg. Kolla att ventilationen mellan fönstren finns kvar!

  10. Sommarstugan inför vintern. Det blir mycket fukt i ett hus som överges över vintern – till exempel i en sommarstuga. Stäng inte in den fukt som bildas – utan öppna alla innerdörrar så att luften kan röra sig som den vill – och försöka leta sig ut där den kan.

  Stäng

  Miljövänlig och optimal ventilation

   

  Bostäder med självdragsventilation har ofta väldigt dålig ventilation och

  luftväxling, det känns som luften står stilla i huset. Lösningen på problemet är installation av fläktstyrd och aktiv frånluft som ökar luftomsättningen och skapar det undertryck som behövs. Samtidigt som den energieffektiva ventilationsfläkten dessutom är tystgående, bra för din el-räkning och är miljövänlig.

  Läs mer

   

  Vi utför den här typen av installationer regelbundet, miljövänlig och optimal ventilation. Att äldre hus med självdrag har förlorat luftväxlingen och ventilationen helt efter att man ersatt den gamla typen uppvärmning med värmepumpar, direktverkande el, man har även tilläggs isolerat och bytt till mycket tätare fönster. För att du ska få en bra ventilation och luftväxling, strävar vi efter att skapa undertryck i huset, så att luften ”dras” nerifrån och upp genom huset och ut genom skorstenen.

   

  Den här typen av installationer är ett vanlig uppdrag för oss. Vi konverterar din självdragsventilation till mekanisk frånluft, vi kallar det för miljövänlig och optimal ventilation. Vi rekommenderar ett ventilationssystem med aktiv och fläktstyrd frånluft monterat på bostadens skorsten. En skräddarsydd och måttanpassad suglåda eller samlingslåda, anpassad speciellt för självdragshus. Vi åtgärdar alla typer av ventilations problem i villor och lägenheter!

   

  När du vill installera ett nytt eller byta ut din gamla ventilation och aggregat är det viktigt att arbetet görs fackmannamässigt av en certifierad ventilationstekniker. Hemluft har ett team med duktiga och välutbildade tekniker som är proffs på allt inom ventilationssystem och aggregat för luftbehandling. Alla våra projekt är unika och kräver noga förberedelser, vi erbjuder därför helhetslösningar, från projektering till installation och inställningar av luftflöden. Är du intresserade av att installera nytt eller bygga om ditt ventilationssystem är du välkommen att höra av dig. Alla projekt behandlas individuellt där vi lägger stor vikt vid de små detaljerna för att möta varje kunds enskilda behov.

   

  Vi kan ventilation! Om du har problem med din ventilation, felsöker vi och åtgärdar problemet. Vid ombyggnad eller renovering erbjuder vi dig lösningar för att du ska få ett optimalt och miljövänligt alternativ. Vi byter ut ditt gamla ventilationsaggregat till ett nytt FTX aggregat och energisparande fläktar, våran ”paradgren” är att konvertera självdrag till en aktiv och fläktstyrd ventilation så att du får mekanisk frånluft.

  Stäng

  Snabb & pålitlig service med professionella slutresultat

   

  Vi utför service, felsökning, rengöring och reparation av alla typer av ventilationssystem, aggregat, takfläktar, frånluftsystem samt fläktaggregat. Genom ventilationskontroll och service av våra duktiga och erfarna ventilationstekniker minimerar du risken för akuta driftstopp, dessutom får du löpande information om ventilationens status.

  Läs mer

   

  Det är viktigt att t ex takfläktar rengörs med jämna mellanrum, fläkten blir ofta mycket smutsig. Resultatet när en fläkt snurrar med smuts, är att det blir obalans och slutar alltid med att takfläkten går sönder i förtid och den måste bytas ut. Hemluft utför service och kanalrengöring och har kompetens, utbildning på samtliga förekommande ventilationssystem på marknaden.

   

  Till exempel; Svenska Fläkt, FläktWoods, Bacho Minimaster, ACF, ACC, ACJ, Ventex, Vevex, Rexovent, RDAA, RDAB, Rexonet, RDKA, Husqvarna, QVFTX, QVLV6, Temovex, Essvex, Villavent, VM1, VM2, SVAB samt Systemair, Östbergs, Essvent, kanalfläkt, takfläkt, frånluftsfläkt och Skänninge Ventilation m.fl. Kontakta oss för snabb och pålitlig service med professionellt slutresultat.

  Stäng

  Underkänd OVK?

   

  Hemluft har högsta kompetens gällande renovering av befintliga ventilationsanläggningar i äldre flerbostadshus som också kan kombineras med innovativa energibesparingslösningar. Detta ger oss möjlighet att energieffektivisera fastigheter som tidigare inte haft de ekonomiska förutsättningarna. Vi erbjuder privatpersoner, fastighetsägare och företag helhetslösningar inom hela ventilationsområdet. Om ni har fått en underkänd OVK, så skall fel och brister som är markerade med en 1:a eller 2:a i besiktnings protokollet åtgärdas. Tvåorna skall åtgärdas omgående, medan ettor inte anses som akuta, men fel och brister bör åtgärdas innan nästa OVK besiktning.

  Läs mer

   

  Förutom att vi erbjuder tjänster som service inom ventilation så utför Hemluft även aggregat och fläkt byten, projektering och projektledning av entreprenader inom luftbehandling och ventilation, för både privat kunder som företag och fastighetsägare. Vi har även stor kompetens inom åtgärder efter obligatoriska ventilationskontroller (OVK), samt ROT-projekt i äldre fastigheter såsom rengöring av ventilations kanaler, kanalrengöring, skorstens- och kanalrenoveringar, samt även filma kanaler med special kamera och kartering av kanaler i skorstenar. info@hemluft.se 08-649 77 00

  Fläktförstärkt Självdragsventilation – Smart uppgradering av självdragsventilation

   

  Hemluft har stor erfarenhet och är specialister på att åtgärda dålig ventilation i bostäder med självdrag. Lösningen är installation av fläktstyrd och aktiv frånluft som ökar luftomsättningen och skapar det undertryck som behövs. Vi utför den här typen av installationer regelbundet.

   

  FFS-system, det här systemet kallas även Hybridventilation. Systemet används främst i bostadshus som tidigare hade självdrag. FFS-system ger en kombination av god energihushållning och bra inomhusluftkvalitet till en låg investeringskostnad. Att det sedan är enkelt att konvertera en befintlig byggnad med självdrag till att få ett väl fungerande ventilationssystem, året runt, gör ju inte saken sämre. Genom att installera en energieffektiv fläkt (takfläkt) från Hemluft, samt tilluftsventiler eller fönsterventiler, kommer huset som tidigare bara hade självdrag, nu istället ha ett ventilationssystem där takfläkten (fläktarna) går in och stöttar upp självdraget när det inte fungerar.

   

  Vårt FFS-system är konstruerat framför allt till äldre flerfamiljshus, villor, kontor och skolor. Energianvändningen är extremt litet och driftskostnaderna blir därför väldigt låga, med vårt FFS-system.

   

  Fläkten på taket går in och stöttar upp när stigkrafterna inte är starka nog att klara de avsedda luftflödena. Den friska luften tas in via tilluftsdon eller fönsterventiler i de rum där detta saknas och den använda luften sugs ut genom skorsten och frånluftsdonen i bad, toalett och kök. Denna teknologi erbjuder därmed frisk luft när och där du behöver det!

   

  Med jämna mellanrum behövs en rengöring av ventilationen framför allt kanalerna, för att bibehålla tilltänkt funktion i ventilationssystemet, detta är mycket viktigt för bostadsrättsföreningar. Byggnadens/fastighetens ägare bär ansvaret för att ventilationssystemet fungerar som det ska, och att det finns OVK protokoll samt drifts- och skötselinstruktioner lätt tillgängliga. Äger du en byggnad/fastighet behöver du anlita ett företag som Hemluft, med rätt kompetens och kan alla på marknaden förekommande ventilations lösningar.

  Ventilationssystemet i en Brf ska se till att inomhusluften byts ut hela tiden och föra in en tillräcklig mängd uteluft, samt föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen. Ventilationssystem behöver ses över, skötas och underhållas för att fortsätta ge en bra inneluft. OVK-kontroller ske regelbundet, enligt intervall som är bestämda för olika byggnader och typer av ventilationssystem. Det är kommunens byggnadsnämnd som är tillsynsmyndighet för OVK och ser till att protokollen från OVK lämnas in. Efter utförd OVK ska fastighetsägaren också se till att anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden, så du som bor i huset lätt ska kunna se att OVK är gjord.

   

  Hemluft är ett väl rekommenderat ventilations företag. Vi har stort antal kunder som lämnat sina kundomdömen på Reco.se där våra kunder har rekommenderat företaget. Det gör att du som kund och behöver hjälp med ventilationen kan vara trygg och säker med att Hemluft alltid gör det bästa arbetet till rimliga priser. Hemluft har drivna och certifierade ventilationstekniker med lång erfarenhet och de ser arbetet

   

  med ventilation som ett äkta hantverk som ska utföras på ett kunnigt och korrekt sätt. Medarbetarna på Hemluft erbjuder den bästa kompetensen (över 40 års erfarenhet) inom ventilationsområdet, vilket också bidragit till företagets mycket höga kundnöjdhet. Dag för dag ökar våran kundkrets vilket lett till en kraftigt ökad tillväxt för Hemluft som företag.

   

  Behöver du hjälp och vill komma i kontakt med en ventilationsexpert, så är det bara att maila eller slå en signal till våran jourtelefon, vi svarar dygnet runt, sju dagar i veckan.

  08-649 77 00

  Underkänd OVK-besiktning innebär att din ventilation behöver åtgärdas och ligger i riskzon att få ett föreläggande från Byggnadsnämnden och Miljö & Hälsa? Vi har specialkompetens att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med att åtgärda brister så en OVK kan bli godkänd. Anmärkningar i OVK-protokollet är inte ovanliga när det gäller äldre byggnader.

   

  Vi hjälper bostadsrättsföreningar och privatpersonen med ventilationskontroll, luftflödesmätningar och utredningar, samt rådgivning kring alla typer av ventilation och luftbehandling.

  Efter en OVK besiktning- Obligatorisk Ventilations Kontroll

  Vi åtgärdar alla påtalade fel och brister i ventilationen som funktionskontrollanten har antecknat i det utfärdade OVK-protokollet eller intyget. Syftet med OVK besiktning är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare som ska agera och se till att fel och brister som upptäcks vid OVK besiktningen åtgärdas omgående. Ägaren bär hela ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda, det är där som Hemluft kommer in och hjälper ägaren. Ägare till byggnaden eller fastigheten kan vara en bostadsrättsförening. Kraven på ägaren finns i bygglagstiftningen. Besiktningsprotokollet fungerar ungefär som en ”bilbesiktning”

   

  1:or för anmärkning, brister och fel, men ej akut fel och godkänd ändå. Man får godkänd OVK även med 1:or, men det är varningslampor på att det är något fel som bör åtgärdas ändå. 2:or betyder fel, akut fel, som omedelbart måste åtgärdas. Det räcker att din byggnad fått en enda 2:a, då är det inte en godkänd OVK och det måste åtgärdas. Besiktningsmannen måste besiktiga regelrätt enligt bygglagen som gällde, när ventilationen togs i bruk.

  Stäng

  Har du problem med störande lukt? Vi hjälper dig!

   

  Många bostadsrättsföreningar, Brf har problem med störande lukter från t.ex grannar. Det är inte ovanligt med övertryck i de gemensamma skorstens kanalerna och då kan luktproblem uppstå, det beror oftast på för dåligt undertryck i kanalerna och för dåligt med frisklufts intag t.ex fönsterventiler i lägenheterna.

  Läs mer

   

  Det är väldigt vanligt att man delar kökskanal och ventilationskanal med sina grannar. Matos, röklukt, vedeldnings lukt är exempel på lukter som kan vara störande. Störande lukter kan ta sig in från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus. Lukterna tar sig in i bostaden via ventilationssystemet, brevinkastet, bjälklaget. Luktproblem kan även bero på otäta ventilationskanaler.

   

  En fungerande ventilation är av största betydelse för att hålla undan oönskade lukter borta. En ventilation med mekanisk frånluft är att rekommendera alltså ett energieffektivt, fläktstyrt och aktiv frånluftsventilation. Kontakta oss så hjälper vi till med att projektera ett anpassat och en miljövänlig fläktstyrd frånluftsventilation med korrekta fönsterventiler.

  Stäng

  Bra ventilation med frisk och ren luft ger friska barn

   

  Ett ventilationssystem med dåliga luftflöden i inomhusluften ökar riskerna för allergier och astma.
  Dåligt fungerande ventilation kan ge stora konsekvenser för både dig, dina barn och ditt hem. Frisk luft ger friska barn. Visste du att 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi?

  Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa sjukdomar.
  I en bostad ska luften bytas ut helt minst varannan timme i varje rum enligt de regler som finns i Miljöbalken. För personer med astma och allergi räcker inte alltid det, utan all luft kan behöva bytas ut varje timme i varje rum.

  Har du ett gammalt ventilations aggregat? – Vi har den ”nya tekniken” Värmeväxlare Ventilation

   

  Bahco Minimaster och Bahco Minivent var ett av Sveriges vanligaste ventilationsaggregat med värmeväxlare för småhus och lägenheter under 80 och 90- talet på sin tid då det börjades med värmeåtervinning, ibland var de sammankopplade med ACJ som satt i tvättstugan och gav varm cirkulationsluft i systemet. Om du har ett gammalt aggregat i din ventilation och är osäker på vilket du bör byta till, kontakta oss så hjälper vi dig. Vi har bytt de flesta på marknaden förekommande fabrikaten och kan hjälpa dig välja ett nytt som går att installera i ditt hus utan större ingrepp i bostaden.

  Läs mer

  Byt ventilationsaggregat och spara pengar! Om du byter ditt gamla villaaggregat från 80- och 90-talet till ett nytt energisnålt aggregat med roterande värmeväxlare får du lägre ljudnivå, bättre prestanda ochmycket högre temperaturverkningsgrad. Vi installerar bara energieffektiv ventilation! Dessutom kommer din elförbrukning att minska med upp till 6000-7000 kWh/år.

  Idag ser vi mer långsiktigt på investeringar till skillnad från förr då man bara såg kostnaden och valde därför det billigaste alternativet. Nu för tiden bedömer vi investeringar på ett mer verklighetsförankrat sätt, vi tar hänsyn till våra anläggningar och produkters Livscykelkostnad, alltså anläggningens kostnad för hela dess livscykel. Uträkningar visar ofta att kostnaden för inköp endast är en liten del av totalkostnaden, ibland så liten som 10 %.

   

  Resterande 90 % utgörs av drift och underhåll. Hur ska man då göra för att minimera driftskostnader? Du bör investera i ett energieffektivt ventilationssystem med lågenergifläktar så kallade EC-motorer och värmeåtervinning med hög verkningsgrad. Vi har den ”nya tekniken” (Energieffektiv ventilation!)  Det sparar mycket energi och sänker därmed energikostnaden för din bostad.

  Stäng

  Funktionskontroll & luftflödesmätning

   

  Vi hjälper bostadsrättsföreningar och privatpersonen med ventilationskontroll, luftflödesmätningar och utredningar, samt rådgivning kring alla typer av ventilation och luftbehandling.

   

  Efter en OVK besiktning – Obligatorisk ventilationskontroll
  Vi åtgärdar alla påtalade fel och brister i ventilationen som funktionskontrollanten har antecknat i det utfärdade OVK-protokollet eller intyget. Syftet med OVK besiktning är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare som ska agera och se till att fel och brister som upptäcks vid OVK besiktningen åtgärdas omgående.

  Läs mer

   

  Ägaren bär hela ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda, det är där som Hemluft kommer in och hjälper ägaren. Ägare till byggnaden eller fastigheten kan vara en bostadsrättsförening. Kraven på ägaren finns i bygglagstiftningen. Besiktningsprotokollet fungerar ungefär som en ”bilbesiktning”
  1:or för anmärkning, brister och fel, men ej akut fel och godkänd ändå. Man får godkänd OVK även med 1:or, men det är varningslampor på att det är något fel som bör åtgärdas ändå. 2:or betyder fel, akut fel, som omedelbart måste åtgärdas. Det räcker att din byggnad fått en enda 2:a, så är det inte en godkänd OVK och det måste åtgärdas.

   

  Besiktningsmannen måste besiktiga regelrätt enligt bygglagen som gällde, när ventilationen togs i bruk.
  Med jämna mellanrum behövs en rengöring av ventilationen framför allt kanalerna, för att bibehålla tilltänkt funktion i ventilationssystemet, detta är mycket viktigt för bostadsrättsföreningar. Byggnadens ägare bär ansvaret för att ventilationssystemet fungerar som det ska, och att det finns OVK protokoll samt drifts- och skötselinstruktioner lätt tillgängliga. Äger du en byggnad behöver du anlita ett företag som Hemluft, med rätt kompetens och kan alla på marknaden förekommande ventilations lösningar. Ventilationssystemet i en Brf ska se till att inomhusluften byts ut hela tiden och föra in en tillräcklig mängd uteluft, samt föra bort föroreningar och hälsofarliga ämnen.

   

  Ventilationssystem behöver ses över, skötas och underhållas för att fortsätta ge en bra inneluft. OVK-kontroller ske regelbundet, enligt intervall som är bestämda för olika byggnader och typer av ventilationssystem. Det är kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet för OVK och ser till att protokollen från OVK lämnas in. Efter utförd OVK ska fastighetsägaren också se till att anslå ett OVK-intyg på väl synlig plats i byggnaden, så du som bor i huset lätt ska kunna se att OVK är gjord.

  Stäng

  Har du en bostad med självdrag?

   

  Hemluft har stor erfarenhet och är specialister på att åtgärda dålig ventilation i bostäder med självdrag. Lösningen är installation av fläktstyrd och aktiv frånluft som ökar luftomsättningen och skapar det undertryck som behövs.

   

  Vi utför den här typen av installationer regelbundet. Det är inte ovanligt att äldre hus med självdrag förlorar luftväxlingen och ventilationen helt efter att man ersatt den gamla typen uppvärmning med värmepumpar, direktverkande el och fjärrvärme, man har även tilläggs isolerat, tätat till huset samt bytt fönster. För att få god ventilation och luftväxling, strävar man efter att skapa undertryck i huset, så att luften “dras” nerifrån och upp genom huset och ut genom skorstenen.

  Läs mer

  Vi får ofta frågan om att utföra den här typen av installationer – att konvertera självdrag till mekanisk frånluft. Då rekommenderar vi ett ventilationssystem med aktiv frånluft monterat på bostadens skorsten, en skräddarsydd och måttanpassad samlingslåda anpassad speciellt för självdragshus.

  Vi åtgärdar ventilations problemen i bostäder med självdragsventilation, ventilation genom självdrag.

  När du vill installera ett nytt eller byta ut din gamla ventilation är det viktigt att arbetet görs fackmannamässigt. Hemluft har ett team med duktiga tekniker som är proffs på allt inom ventilationssystem och aggregat för luftbehandling. Alla projekt är unika och kräver noga förberedelser, vi erbjuder därför helhetslösningar för dig som är intresserade av att installera eller bygga om ditt ventilationssystem. Alla projekt behandlas individuellt där vi lägger stor vikt vid de små detaljerna för att möta varje kunds enskilda behov.

   

  Vi kan ventilation. Om ni har problem med ventilationen, felsöker vi och åtgärdar problemen. Vid om- eller nybyggnation erbjuder vi er lösningar för att ni ska få en optimal ventilationslösning. Vi byter ventilationsaggregat och fläktar, vår ”paradgren” är konvertering av självdrag till fläktstyrd ventilation eller mekanisk frånluftventilation.

  Stäng

  Kanalrengöring – Vi rensar ventilationskanalerna

   

  Vi utför rensning och rengöring av ventilationskanaler, en så kallad kanalrengöring i samtliga förekommande ventilationssystem på marknaden. Efter bara något år har det hunnit bli ganska mycket damm och annan smuts i ventilationsrören även kallat ventilationskanalerna. Luften cirkulerar sämre och fläktarna får jobba hårdare för att få fram luften eller så minskar luftflödet med mycket sämre luftkvalitet som följd.

  Läs mer

   

  Smuts i kanalsystemet orsakar alltså försämrad funktion och högre energiförbrukning. Den ökade energiförbrukningen beror ofta på att aggregatet i ventilationssystemet får arbeta onödigt hårt för att kunna blåsa ut rätt luftmängd. Smutsiga kanaler är som en åderförkalkning. Efter en kanalrengöring minskar tryckfallet i kanalerna och luftväxlingen ökar, detta gör att ventilationen kan upprätthålla rätt luftflöden. Rensar man inte kanalerna med jämna mellanrum, leder det till sämre luftcirkulation, värmeväxlingen slutar fungera och tillslut går ventilationsaggregatet sönder, dessutom är det stor risk för fukt och mögelskador. Om du inte regelbundet rengör ventilationskanalerna kan det faktiskt samlas så mycket smuts i ditt ventilationssystem att effektiviteten minskar, med 3-år utan rengöring tappar ventilationssystemet 30 % av verkningsgraden.

   

  Bristande skötsel och underhåll av ventilationssystemet leder till nedsatt funktion och en ökad risk för fuktskador och mögel. Om du har husdjur, eller är många i familjen, bör det rengöras oftare för att minska risken för dålig lukt, kondens samt mögel- och fuktskador. Rengjorda ventilationskanaler förbättrar helt enkelt luftväxlingen och luftkvaliteten, samt skapar ett bättre inomhusklimat. Vi utför kanalrengöring för att minska tryckfallet i kanalerna och luftväxlingen ska öka samt upprätthålla rätt luftflöden. Rätt utrustningen är viktig när ventilationskanalerna skall rengöras, vi har den senaste tekniken av verktyg för alla typer av rensningar, kanalrengöring. Alla vet att vi vistas större delen av våra liv inomhus och att det är oerhört viktigt att luften hålls fri från föroreningar.

   

  Har vi rena kanaler blir livet mycket mer hälsosamt, både hemma och på jobbet, kontoret. Smutsiga kanalsystem orsakar ofta allergier och andra hälsoproblem. Skit i ventilationskanalerna leder till att tillförseln av frisk luft och utförseln av skämd/skitig luft rubbas. Med jämna mellanrum behöver kanalerna i ventilationssystemen rengöras. Det är allmänt känt att konsekvenserna av att inte sköta ventilationsanläggningen blir allvarliga eftersom det ofta bildas mögel och att bränder sprider sig lätt i smutsiga ventilationskanaler förstår ju alla.

   

  Med rena ventilationskanalerna säkerställer man, god luftkvalité, minskad brandrisk och minskad risk för fuktskador, samt minskat slitage av ditt ventilationssystem, fläktsystem.

  Det här ingår vid en kanalrengöring, rensning av ventilationskanaler:

  ⦁ Rengöring av frånlufts kanaler
  ⦁ Rengöring av fläktmotor
  ⦁ Rengöring aggregat
  ⦁ Rengöring av frånlufts don
  ⦁ System kontroll
  ⦁ Mätning av luftflöden

  Stäng

  Ventilation i brf, bostadsrättsförening

   

  Vid en underkänd OVK-besiktning blir det ofta anmärkningar, fel och brister som måste åtgärdas. Vi hjälper och fixar alla fel och anmärkningar. Vi byter fläktar och genomför kontroll av alla typer av fläktar t ex takfläkt och kanalfläkt. Vi hjälper till med Service, Felsökning och Underhåll av befintliga ventilationssystem och självdragsventilation. Byte av filter i system och aggregat för ventilation, ventilationsfilter. Våra duktiga, certifierade och utbildade ventilationstekniker börjar med en ventilationskontroll för att konstatera vilka åtgärder som behövs.

  Läs mer

   

  Hemluft är en ventilationsfirma Stockholm som hjälper bostadsrättsföreningar, brf och samfälligheter, med service, felsökning, underhåll, reparation och filterbyte, filter till ventilationsaggregat. Du kan teckna ett filteravtal med oss, då skickar vi automatiskt filter till dig varje år. Efter en OVK besiktning ska eventuella anmärkningar, fel och brister i OVK protokollet åtgärdas omgående! När det vid en OVK besiktning framkommer anmärkningar, då är det byggnadens ägare som ska åtgärda dessa omgående, vanligast är att anlita en oberoende ventilationsfirma som Hemluft.

   

  Ägaren bär hela ansvaret för att vidta påtalade åtgärder. Detta är noga reglerat i bygglagstiftningen.

   

  OVK-besiktning som inte blev godkänd. Vi fixar det!
  Vi hjälper er att konvertera självdrag till ett mekaniskt frånluftsystem.
  Kontroll av frånlufts fläktar och fläktbyten.
  Service, Kontroll, Underhåll
  Ventilationsfilter, vi hjälper er med byte av filter, filteravtal.
  Ventilationskontroll & Utredningar.

  Vi hjälper till med alla typer av jobb, stora som små!
  Vi är din ventilations expert med snabb och pålitlig service, oavsett om du behöver ett nytt ventilationssystem eller uppgradera och förbättra din befintliga ventilation.
  Vi hjälper dig med alla typer av ventilationsarbeten, du kanske ska bygga nytt, bygga om eller förbättra och uppgradera en existerande ventilation.

   

  Vi utför service, felsökning, samt åtgärdar fel och brister åt bostadsrättsföreningar efter OVK-besiktning, privatpersoner, fastighetsägare och förvaltare.
  Kontakta oss och boka ett möte där kontrollerar din befintliga ventilationsanläggning. Är du redo för en offert, så fixar vi det.

  Stäng

  Vi är experter på att konvertera självdragshus till mekanisk frånluft ventilation

   

  Åtgärder för att få igång luftväxlingen i en bostad med självdrag
  För att få god ventilation och luftväxling, strävar man efter att skapa undertryck i huset, så att luften “dras” nerifrån och upp genom huset och ut genom skorstenen. Vi får ofta frågan om att utföra den här typen av installationer, att konvertera självdrag till en skräddarsydd och måttanpassad mekanisk frånluft. Det är inte ovanligt att äldre hus med självdrag förlorar luftväxlingen och ventilationen helt, efter att man byter fönster, isolerar och tätar huset eller byter uppvärmning och ersätter den gamla typen av uppvärmning med värmepumpar, direktverkande el och fjärrvärme. Det som då behöver göras är att konvertera självdraget till mekanisk frånluft. Vi utför den här typen av konverteringar regelbundet.

  Läs mer

   

  När du vill installera ett nytt eller byta ut din gamla ventilation är det viktigt att arbetet görs fackmannamässigt. Hemluft har ett team med duktiga tekniker som är proffs på allt inom ventilationssystem och aggregat för luftbehandling. Alla projekt är unika och kräver noga förberedelser, vi erbjuder därför helhetslösningar för dig som är intresserade av att installera eller bygga om ditt ventilationssystem. Alla projekt behandlas individuellt där vi lägger stor vikt vid de små detaljerna för att möta varje kunds enskilda behov. Vi kan ventilation. Om ni har problem med ventilationen, felsöker vi och åtgärdar problemen. Vid om- eller nybyggnation erbjuder vi er lösningar för att ni ska få en optimal ventilationslösning. Vi byter ventilationsaggregat och fläktar, vår ”paradgren” är konvertering av självdrag till mekaniskt frånluftsystem, fläktstyrd frånluftsventilation.

   

  Kontakta oss för ett personligt besök så hjälper vi dig till en skräddarsydd lösning som passar just din bostad.

  Stäng

  Sveriges starkaste företag

   

  Hemluft har hög ranking och är Certifierat Guldbolag, när det gäller Värde • Stabilitet • Lönsamhet. Detta är ett bevis på att vi är välskötta, pålitliga, långsiktiga, stabila och seriösa. En riktigt bra ventilationsfirma i Stockholm. Det är en viktig parameter när du ska välja vem du ska göra affärer med, eller vid samarbeten. Vi har noga utvalda medarbetare och tekniker med mer än 40-års erfarenhet, som arbetar med stor kompetens inom olika typer av ventilations lösningar.

  Läs mer

   

  Vi kan ventilation och utför service, kanalrengöring och byte av filter på alla typer av ventilationssystem och aggregat, takfläktar, frånluftsystem samt fläktaggregat. Om du har problem med ventilationen, felsöker vi och åtgärdar problemen. Vid om- eller nybyggnation erbjuder vi dig den senaste tekniken för att du ska få en optimal ventilationslösning. Vi byter ventilationsaggregat, filter och fläktar. Har du ett hus med självdrag så hjälper vi dig till en effektiv fläktstyrd frånlufts ventilation. Vår ”paradgren” är konvertering av självdrag till energieffektiv och tyst fläktstyrd ventilation (mekanisk frånluftsventilation).

   

  Vi fixar befintliga system, åtgärdar fel och brister i din gamla ventilationsanläggning, utför kanalrengöring, funktionskontroller och byter filter åt privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag, fastighetsägare och förvaltare. Vi är din Ventilationsfirma i Stockholm och hjälper dig med Installation & service. När du ska installera nytt eller byta ut din gamla ventilation, är det viktigt att arbetet görs fackmannamässigt. Våra duktiga tekniker är proffs på allt inom ventilation och ventilationsservice. Hemluft är din Ventilationsfirma i Stockholm med ett helhetstänk som fokuserar på kvalitet, kompetens och kostnadseffektivitet.

   

  Vi utför uppdrag åt såväl privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag. Varje uppdrag är unikt och vi arbetar målmedvetet utefter kundens önskemål. Vi jobbar enligt noggrant framtaga arbetsprocesser för att kunna garantera ett smidigt arbete som håller hög kvalitet. Vi utför alla typer av ventilationsarbeten. Aggregatbyten, Fläktbyten, Felsökning, Service, Funktionskontroll, Kanalrengöring och byter filter ventilation, du kan teckna filteravtal. Vi är experter på äldre hus med självdrag, där vi konverterar till fläktstyrd och aktiv frånluft så kallad mekanisk frånluft eller fläktstyrd frånluft.

   

  Varför ska jag välja Hemluft?
  Vi är specialister på ventilation och vi har noga utvalda tekniker med största möjliga erfarenhet av ventilationsservice.

  Stäng

  Allt vanligare med allergi!

   

  Bra ventilation med frisk och ren luft ger friska barn. Ett ventilationssystem med dåliga luftflöden i inomhusluften ökar riskerna för allergier och astma. Dåligt fungerande ventilation kan ge stora konsekvenser för både dig, dina barn och ditt hem. Frisk luft ger friska barn. Visste du att 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi? Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa sjukdomar.

  Läs mer

   

  I en bostad ska luften bytas ut helt minst varannan timme i varje rum enligt de regler som finns i Miljöbalken. För personer med astma och allergi räcker inte alltid det, utan all luft kan behöva bytas ut varje timme i varje Att ha en bra ventilation är ett måste för både hus och de personer som bor i huset, det vet ju alla. En bra luftomsättning är framförallt viktigt för att undvika fuktskador och mögel. Med bra ventilation i din bostad andas du renare och friskare luft som ger dig möjlighet att behålla ditt och dina barns hälsa. Ventilation med bra luftväxling ventilerar bort lukt, matos och skadliga gaser, det förebygger fuktrelaterad röta och mögelskador. För små barn som har lättare för att utveckla allergier av mögel dåliga lukter och gaser som finnas i våra hus. Därför är det otroligt viktigt med en väl fungerande ventilation, annars är det stor risk för allergier som också stannar livet ut.

   

  Vi ser ofta bostäder där ventilationen inte fungerat av olika anledningar. Där uppstår lätt problem med fukt och mögel, det finns även ett samband mellan dålig ventilation med dåliga luftflöden i inomhusluften och risker för allergier och astma. Det här undviker vi genom att se till att ha en fungerande ventilation med en bra luftväxling, som tar in frisk luft och för bort dålig luft från bostaden. Symtom på dålig ventilation, dålig luftkvalitet kan vara trötthet, huvudvärk, kliande ögon, nysningar, astma och andningssvårigheter. Utöver fysiska symtom kan du uppleva sämre kognitiv förmåga, koncentrationssvårigheter och minskad produktivitet. Barn, äldre och personer med lung- eller hjärtsjukdomar är extra känsliga för exponering för luftföroreningar och höga partikelhalter.

   

  Vi har reservdelar och utbytes produkter som ersätter din gamla frånluftsventilation som takfläkt, kanalfläkt. Har du ventilation via självdrag idag, då hjälper vi dig med att montera ett aktivt frånluftsystem med effektiv mekanisk frånluftsfläkt. Våra duktiga servicetekniker har lång och gedigen erfarenhet av alla typer av lösningar för en bra ventilation. Vi utför alla typer av ventilationsarbeten. Aggregatbyten, Fläktbyten, Felsökning, Service, Funktionskontroll, Kanalrengöring och Filter byte samt filteravtal. Vi är experter på äldre hus med självdrag, där vi konverterar till fläktstyrd och aktiv frånluft så kallad mekanisk och fläktstyrd frånluft.

   

  Vi är specialister på ventilation och vi har noga utvalda ventilationstekniker med största möjliga erfarenhet av ventilationsservice, installation och Ventilation i Stockholm.

  Stäng

  Dålig ventilation

   

  Vi ser ofta bostäder där ventilationen inte fungerat av olika anledningar. Där uppstår lätt problem med fukt och mögel, det finns även ett samband mellan dålig ventilation med dåliga luftflöden i inomhusluften och risker för allergier och astma. Det här undviker vi genom att se till att ha en fungerande ventilation med en bra luftväxling, som tar in frisk luft och för bort dålig luft från bostaden. Symtom på dålig ventilation, dålig luftkvalitet kan vara trötthet, huvudvärk, kliande ögon, nysningar, astma och andningssvårigheter. Utöver fysiska symtom kan du uppleva sämre kognitiv förmåga, koncentrationssvårigheter och minskad produktivitet. Barn, äldre och personer med lung- eller hjärtsjukdomar är extra känsliga för exponering för luftföroreningar och höga partikelhalter.

  Läs mer

   

  Ventilationen är idag långt ifrån optimal i många svenska bostäder och nästan alltid självdragsventilation. Dålig ventilation och luftväxling i hemmet kan framkalla allergier, mögel och andra problem. Kännetecken på dålig ventilation och luftomsättning – instängd luft – fukt- och luktproblem – luften står stilla – imma, kallras. Detta är inget ovanligt och den dåliga luften påverkar oss negativt. Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får sjukdomar, allergi och astma. I en bostad ska luften bytas ut helt minst varannan timme i varje rum enligt de regler som finns i Miljöbalken. För personer med astma och allergi räcker inte alltid det, utan all luft kan behöva bytas ut varje timme i varje rum. Det brukar uttryckas som en omsättning per timme, 1 oms/h.

   

  Ett ventilationssystem (ofta självdragsventilation) med dåliga luftflöden i inomhusluften ökar riskerna för sjuka hus och. Dåligt fungerande ventilation kan ge stora konsekvenser för både dig, dina barn och ditt hem. Frisk luft ger friska barn. Visste du att 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi?

   

  ⦁ Johnny Lorentzen, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, säger att fukt är en av de främsta källorna till dålig luftkvalitet detta är alla forskare överens om. I fuktiga miljöer kan kemiska reaktioner ske i och mellan material, detta leder till att gasformiga ämnen avges till luften. Det är allmänt känt att mögel och bakterier alstras som bäst i fuktig miljö, som också sprider gasformiga ämnen och ibland även sporer och partiklar i luften. En uppdaterad ventilation är ju det viktigaste sättet att skapa bra luftomsättning, luftväxling och bra luftkvalitet.

  ⦁ Vilken teknik ger då bäst förutsättningar för att upprätthålla en bra ventilation? Vi har ställt frågan till Svein Ruud, ventilationsexpert på SP, Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Det generella svaret är ett FTX ventilation. Med detta system har man bäst möjlighet att styra luftväxlingen och även filtrera luften. Det finns vetenskapliga belägg som till exempel visar att personer som lider av astma och allergi blir sämre av att vistas i fuktutsatta byggnader och de har ofta väldigt dålig ventilation. Så även om man svävar i ovisshet om hur det går till kan det vara ett hälsosamt råd att utreda och åtgärda eventuella fuktproblem i sitt hus. Ser man till att installera ett FTX aggregat så är man garanterad en bra luftkvalitet inomhus och då försvinner fuktproblemen, nio gånger av tio.

  Störande lukt – Vanliga orsaker till störande lukter i hemmet – Det uppstår övertryck i de gemensamma kanalerna. Matos, röklukt, avloppslukt, avfallslukt och vedeldningsrök är exempel på lukter som kan vara störande. Störande lukter kan ta sig in från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus. Lukterna tar sig in i bostaden via ventilationssystemet, brevinkastet, bjälklaget eller uteluftventilerna. En fungerande ventilation är av största betydelse för att hålla undan oönskade lukter borta. Problem med lukt kan uppstå om det skapas ett undertryck i lägenheten (undertryck ska det vara i de gemensamma ventilationskanalerna) eller huset som gör att det tränger in luft från andra utrymmen till din bostad. Luktproblem kan även bero på otäta ventilationskanaler eller för dåligt undertryck i kanalerna, otätheter i huset eller luft utifrån som tränger in. Vi åtgärdar fel och brister i alla typer av ventilationsanläggningar, aggregat och fläktsystem.

  Har du problem med din ventilation? Då felsöker vi och åtgärdar problemen. Vi hjälper dig med byte av ventilationsaggregat och fläktar, service och reparation. Ombyggnad och renovering av din befintliga ventilation.

  Våra kunder är privatpersoner, villaägare, bostadsrättsföreningar, Brf, fastighetsägare, förvaltare och företag.

  Kontakta oss, så mäter vi din luftkvalitet!

  Stäng

  Filter – Filteravtal

   

  Hur ofta ska man byta filter i ventilationen?
  Det är viktigt att man byter ventilationsfilter, 1-2 gånger per år, lämpligtvis under vår och höst. Det är lätt att glömma bort, man tänker inte på det, helt enkelt. Men det är väldigt enkelt gjort och kostar inte särskilt mycket och det ger dig garanterat en betydligt fräschare miljö utan att det luktar mat, känns fuktigt eller att luften ”tar slut”. Byta filter regelbundet minskar även behovet av att rengöra kanalerna, fläktarna jobbar lättare. Smutsiga filter ger motstånd och minskar livslängden på ditt ventilationsaggregat, behovet av service och reparation ökar.

  Läs mer

  Teckna ett filteravtal med oss, så skickar vi ventilationsfilter till dig automatiskt varje år! Detta är ett bra sätt att bli påmind om att det är dags att byta filter i ventilationen. För att du på ett bra sätt ska komma ihåg att byta filter, tecknar du ett filteravtal med oss. Luftfiltren i ditt ventilationsaggregat renar inomhusluften och kan minska behovet av städning och minimerar pollen och damm. Filtren minskar mängden partiklar i luften, vilket skapar en bättre inomhusmiljö. Byta filter är enkelt, ungefär lika lätt som att byta dammsugarpåse. Om ditt hus ligger i närheten av en trafikerad väg eller i ett område som har mycket pollen behöver du byta filter oftare, men vår rekommendation är att du byter minst en gång per år. Låter förstås självklart, men det bästa är att du aldrig låter problem uppstå på grund av dåligt underhållet filterbyte och service på ditt ventilationssystem. Vårt tips är att regelbundet ser över ventilationen, byt filter och serva regelbundet och boka rensning av ventilationskanalerna minst vart tredje år!

   

  Vid filteravtal skickar vi automatiskt hem filter till dig 1 gång per år. Det här väldigt uppskattat av våra kunder, för då glömmer man inte bort att byta filter, man blir påmind när dina filter blir levererade till bostaden.

  Bli energismart, genom att byta filter i ditt ventilationsaggregat en gång per år, minskar du energianvändningen i bostaden samtidigt som det ger ett grundskydd för mekaniska komponenter såsom fläktar, värmeväxlare och värmebatterier i ditt ventilationssystem. Att kunna allt om ventilations filter är bara en av många tjänster som vi erbjuder och när du ändå är här, ta dig gärna lite tid och klicka runt lite och ta del av vad vi mer skulle kunna göra för dig och din fastighet. Vi vet inte bara hur en bra och välservad ventilation påverkar din plånbok, vi vet dessutom en hel del om vilka effekter den kan ha på hälsan då det finns tydliga samband mellan ohälsa och dålig ventilation. Därför är det väldigt viktigt att man tar sina ventilationsfilter på största allvar.

  Prenumerera på luftfilter till din ventilation
  Snabbt · Smart · Enkelt

  Stäng

  Kontakta oss, så mäter vi din luftkvalitet!

   

  För att veta om ventilationen är tillräcklig i bostäder och lokaler där luftföroreningar huvudsakligen avges av människan själv kan man mäta koldioxidhalten i luften. I bostäder och lokaler där luftföroreningar huvudsakligen avges från människor ska man eftersträva en koldioxidhalt under 1000 ppm (parts per million).

  Läs mer

   

  Vi hjälper dig att mäta koldioxidhalten. Hemluft är en stabil ventilationsfirma i Stockholm som jobbar med alla typer av ventilation och luftbehandling. Vårt mål är att ge dig den snabbaste och bästa servicen. Som kund hos oss hjälper vi dig med din ventilation och luftbehandling, vi ger dig möjlighet till många olika lösningar för ventilation och luftbehandling. Din ventilation levereras snabbt och problemfritt av våra duktiga ventilationstekniker.

   

  En bra ventilation består av viktiga komponenter som ventilations-aggregat eller fläktar för frånluft eller aggregat med både till och frånluft, samt värmeväxlare, filter mm. Vi konverterar även självdrag till mekanisk frånluft, genom en samlingslåda med en frånluft fläkt på skorstenen. Vi jobbar tätt tillsammans med byggföretag, vid nybyggnad och ombyggnad, där vi installerar system för ventilation och luftbehandling. Vi utför felsökning, service och åtgärdar fel och brister i ventilationen åt villaägare, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och förvaltare.

   

  Men även ventilationskontroll, funktionskontroll, kanalrengöring, rensning av ventilationskanaler, samt byte av filter ventilation. Vi byter ut gamla FTX aggregat och monterar ny FTX ventilation det kallas även återvinningsaggregat, värmeväxlare, luftvärmeaggregat, återvinningsaggregat, ventilationsaggregat och FTX system. Vi är kort och gott experter på ventilation. Vi är kort och gott ventilations experter.

  Stäng

  Hemluft är ett väl rekommenderat ventilations företag.

   

  Vi har stort antal kunder som lämnat sina kundomdömen på Reco.se där våra kunder har rekommenderat företaget. Det gör att du som kund och behöver hjälp med ventilationen kan vara trygg och säker med att Hemluft alltid gör det bästa arbetet till rimliga priser. Hemluft har drivna och certifierade ventilationstekniker med lång erfarenhet och de ser arbetet med ventilation som ett äkta hantverk som ska utföras på ett kunnigt och korrekt sätt. Medarbetarna på Hemluft erbjuder den bästa kompetensen (över 40 års erfarenhet) inom ventilationsområdet, vilket också bidragit till företagets mycket höga kundnöjdhet. Dag för dag ökar våran kundkrets vilket lett till en kraftigt ökad tillväxt för Hemluft som företag.

  Vår ”paradgren” är konvertering av självdrag till fläktstyrd och energieffektiv frånluftventilation (mekanisk frånluft). Hemluft har högsta kompetens gällande renovering av befintliga ventilationsanläggningar i äldre flerbostadshus som också kan kombineras med innovativa energibesparingslösningar. Vi har även stor kunskap inom åtgärder efter obligatoriska ventilationskontroller (OVK), samt ROT-projekt i äldre fastigheter, såsom rengöring av ventilationskanaler, kanalrengöring, skorstens- och kanalrenoveringar, projektering och montering av fläktsystem, samt även filma kanaler med special kamera och kartering av kanaler i skorstenar.
  Behöver du hjälp och vill komma i kontakt med en ventilationsexpert, så är det bara att slå en signal till våran jourtelefon: 08-649 77 00

  Hemluft har topprating ett kvitto på att företaget är välskött och pålitligt. Ett bevis på att vi är att lita på, vi är långsiktigt stabila och seriösa. Det här en viktig parameter när du ska välja vem du ska göra affärer eller samarbeta med.

   

  Kontakta oss, så hjälper vi dig!

  ”NYHET”!

  Luftrenaren som kan neutralisera
  COVID-19 virus

   

  Renare luft på jobbet och hemmet – Marknadens effektivaste luftrenare med den senaste tekniken! Ett luftreningssystem från Hemluft, som framför allt kan det vara ett bra skydd mot Coronavirus.

   

  Varför har inte alla äldreboenden det här luftreningssystemet?

  Inomhusluften vi andas innehåller en mängd olika föroreningar som påverkar vår hälsa.
  Framför allt olika virus, som t.ex Coronavirus, men även bakterier och gaserna som utsöndras från mattor, plast, isolering, rengöringsprodukter, sprayer, textilier med mera. Gaserna har oftast ingenstans att ta vägen utan lagras och reagerar med varandra och skapar nya ohälsosamma föreningar.

  Läs mer

   

  Enligt WHO är luften inomhus ett av våra allvarligaste hälsoproblem idag. Eftersom vi tillbringar över 90% av vår tid inomhus i dålig inomhusluft så förstår alla att det påverkar vår hälsa väldigt mycket. Minst 500 personer dör varje år på grund av dålig luft inomhus, nu i dessa tider ännu fler. Vi ser även en kraftig ökning av barn med allergier och astma, allting tyder på att det är just luften inomhus som är den största orsaken till det.

   

  Hemluft Ventilation AB är ledande när det gäller luftrenare och luftreningssystem som är baserat på den senaste tekniken där luften laddas om från ett överskott av positiva joner till negativa joner. Luftreningssystem med denna joniseringsteknik, Bi-polär jonisering har visat sig minska Coronavirus med 99% i oberoende Spanska tester. Den framgångsrika certifierade testningen som utfördes, bevisar dess virusförstörande förmåga.

   

  Eftersom våra luftreningssystem fungerar kontinuerligt och inte blir tilltäppta av smuts och de kräver inget byte eller rengöring av några filter. Det här är den mest tillförlitliga, miljövänliga teknologin och den smarta tekniken använder sig av syre- och vattenmolekyler i luften. Vår renande joniseringsteknik neutraliserar och dödar virus såsom Corona, mögelsporer, bakterier och reducerar VOC (flyktiga kemiska gaser) samt neutraliserar störande och dålig lukt, t.ex matos, cigarettrök, brandrök, källarlukt mm.

   

  Om vi tar ett Åskväder som exempel, så är detta ett sätt som naturen använder för att komma i balans. Vid ett åskväder frigörs en stor mängd negativa joner som gör att luften blir ren och frisk. När de negativa jonerna tillförs i inomhusluften, dras de luftburna förorenande partiklarna till varandra och blir enkelt förklarat allt för tunga och ramlar ner till golvet. I och med detta avlägsnas de ifrån luften och hamnar inte i kroppens lungsystem. Du kommer märka stor skillnad på så sätt att du inte kommer vara förkyld och sjuk lika ofta som du kanske varit innan du skaffade ett luftreningssystem från Hemluft.

   

  Framför allt kan det vara ett bra skydd mot Coronaviruset (COVID-19).
  Våra produkter imiterar naturens eget sätt att rena luften genom att tillföra en riklig och balanserad mängd av positiva och negativa joner. Eliminering upp till 99% eller luftburna lösningsmedel från plast.
  Produkterna kontrollerar jonkoncentrationen i lokalen utan kemikalier eller tillsatser vilket ger en ren och frisk luft fri från luftburna partiklar. Det är en dokumenterad teknik som enkelt och effektivt hjälper till att eliminera skadliga partiklar, virus och bakterier, lukter sporer, gaser samt statisk elektricitet och skapar en hälsosammare luft inomhus för människor, färskvaror och maskiner.

   

  FÖRDELARNA MED DEN HÄR JONISERINGSTEKNIKEN

  Några av fördelarna är:

  • Snabbare återhämtningstid efter träning
  • Minskad överlevnad av bakterier och virus såsom Corona, Clostridium Difficile (C Diff), Staphylococcus (Staph), Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli (E. Coli) och Legionella.
  • Förbättrad koncentrationsnivå
  • Förbättrat välbefinnande
  • Funktion av lungans skyddande cilia förbättras
  • Du blir lugn och mer avslappnad
  • Du sänker din vilopuls
  • Minskad överlevnad av bakterier
  • Minskad sjukdomsspridning

  Vi har 8 st olika luftreningsaggregat för att kunna tillgodose ditt behov. De kan monteras på vägg eller tak, vi har portabla eller monterande inne i ventilationskanalerna. Det finns många studier som visar hur viktigt det är och fördelarna med att ha ren och frisk inomhusluft.

  Stäng

  Vi har över 40 års erfarenhet och är experter inom ventilation och luftbehandling.

   

  Vi åtgärdar fel och brister i alla typer av ventilationsanläggningar, aggregat och fläktsystem.

  Har du problem med din ventilation? Då felsöker vi och åtgärdar problemen. Vi hjälper dig med byte av ventilationsaggregat och fläktar, service och reparation. Ombyggnad och renovering av din befintliga ventilation.
  Våra kunder är privatpersoner, villaägare och bostadsrättsföreningar (Brf), fastighetsägare, förvaltare och företag.