VENTILATION STOCKHOLM

Hemluft är din ventilations expert i Stockholm. Våra välutbildade ventilationstekniker har stor erfarenhet och kunskap när det gäller ventilation och olika system för luftbehandling. Stockholms Län är vårt geografiska arbetsområde vilket har gjort att vi känner till stadens fastigheter och de specifika behoven. Våra uppdragsgivare är privatpersoner, villaägare, bostadsrättsföreningar (Brf), fastighetsägare, förvaltare och byggföretag.

Vi åtgärdar fel och brister i alla typer av ventilationsanläggningar, aggregat och fläktsystem. Har du problem med din ventilation? Då felsöker vi och åtgärdar problemen. Vi hjälper dig med byte av ventilationsaggregat och fläktar, service och reparation. Ombyggnad och renovering av befintlig ventilation är vanliga uppdrag. Vill du ha hjälp av våra duktiga och certifierad ventilations tekniker, då ska du kontakta oss. Vi ser ofta bostäder där ventilationen inte fungerat av olika anledningar. Där uppstår lätt problem med fukt och mögel, det finns även ett samband mellan dålig ventilation med dåliga luftflöden i inomhusluften och risker för allergier och astma.

Vent-Stockholm

Få kostnadsfritt prisförslag

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventilation konsulter kontakta dig.

  • Erfarna medarbetare
  • Kostnadsfri besök och offert
  • Konkurrenskraftiga priser
Namn(Obligatoriskt)

Vent-Stockholm

Vi vet att ventilationen idag långt ifrån optimal i många svenska bostäder och i de flesta fall gäller det självdragsventilation. Att dålig ventilation och luftväxling i hemmet kan framkalla sjukdomar, mögel och andra problem, det vet alla. Kännetecken på dålig ventilation och luftomsättning, instängd luft, fukt- och luktproblem, luften står stilla, imma men även kallras. Detta är inget ovanligt och den dåliga luften påverkar oss negativt. Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får sjukdomar, allergi och astma. I en bostad ska luften bytas ut helt minst varannan timme i varje rum enligt de regler som finns i Miljöbalken. För personer med astma och allergi räcker inte alltid det, utan all luft kan behöva bytas ut varje timme i varje rum. Det brukar uttryckas som en omsättning per timme, 1 oms/h.

Johnny Lorentzen, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, säger att fukt är en av de främsta källorna till dålig luftkvalitet detta är alla forskare överens om. I fuktiga miljöer kan kemiska reaktioner ske i och mellan material, detta leder till att gasformiga ämnen avges till luften. Det är allmänt känt att mögel och bakterier alstras som bäst i fuktig miljö, som också sprider gasformiga ämnen och ibland även sporer och partiklar i luften. En uppdaterad ventilation är ju det viktigaste sättet att skapa bra luftomsättning, luftväxling och bra luftkvalitet.

Vent-Stockholm

Alltid hög kvalité
till ständigt lågt pris!

  • Hög kvalitet
  • Bra priser
  • Effektiv ventilation
  • 40 års erfarenhet och kunskap
  • Miljövälnig ventilation

OBS

För allergiska och överkänsliga personer är ventilationen av största betydelse, då den reducerar halten av irriterande och allergiframkallande ämnen, allergener, i luften. God luftväxling är av största vikt om du är allergiker eller vill undvika att få problem med allergi. Eftersom vi tillbringar största delen av vår tid inomhus är det viktigt med en fungerande ventilation som ger god luftväxling och bra luftkvalitet. En bra luftomsättning minskar hälsoproblem som allergier, trötthet och huvudvärk.

Tack vare ROT-avdraget är det nu extra förmånligt att uppgradera ventilationen.

Kontakta oss för ett personligt besök så hjälper vi dig till en skräddarsydd lösning som passar just din bostad.

info@hemluft.se | 08-649 77 00