Självdragsventilation

Förbättra självdragsventilation

 

För att förbättra självdragsventilation och få god luftväxling så strävar man efter att skapa undertryck i huset, så att luften “dras” nerifrån och upp genom huset och ut genom skorstenen.
Vi får ofta frågan om att utföra den här typen av installationer – att konvertera självdrag till mekanisk frånluft.

 

Det är inte ovanligt att äldre hus med självdrag förlorar luftväxlingen och ventilationen helt efter att man ersatt den gamla typen av ny uppvärmning. Det handlar främst om värmepumpar, direktverkande el och fjärrvärme där man har tätat och isolerat huset eller byter fönster. Det är viktigt att hålla koll på ventilationen i villor för att snabbt förbättra luften innan den blir sämre.

 

Det som då behöver göras är att konvertera självdragsventilationen till mekanisk frånluft. Vi på Hemluft AB utför den här typen av konverteringar regelbundet och har därmed stor vana och lång erfarenhet av att åtgärda problem med självdrag..

Priset på en sådan installation brukar ligga på mellan 31.000:- och 38.000:- efter ROT-avdrag – men hör av Dig till oss så får du ett exakt kostnadsförslag från oss.

Hos oss får du hjälp med installation, service och reservdelar till de flesta aggregat, fläktar och system som finns för ventilation och luftbehandliung.

 

Kontakta oss för en skräddarsydd lösning som passar just din bostad

Med en ny ventilationsfläkt eller ett ventilationsaggregat med värmeåtervinning från Hemluft, får du hög driftsäkerhet, låg energianvändning och låg ljudnivå samt lägre service- och underhållskostnader. Våra ventilationsfläktar och ventilationsaggregat drivs med energibesparande EC-motorer som gör att du minskar elförbrukningen med upp till 60 %! Det innebär att du kan spara upp till ca 6000 kWh/år.

Få igång luftväxlingen i en bostad med självdrag!

 

Självdragsventilation finns i huvudsak i äldre villor och flerbostadshus som är byggda före 1976.

 

Vanliga problem med hus och villor som har självdrag är att det känns som luften är fuktig och står stilla, detta speciellt under vår, sommar och tidigt på hösten. Det är omöjligt att reglera självdraget och temperaturen inomhus eftersom det saknas ett fläktstyrt mekaniskt ventilationssystem. Väldigt ofta så fungerar inte självdraget som det var tänkt från början och det leder nästan alltid till att bostaden får dålig luftkvalitet och dålig luftomsättning, till slut får man fukt- och mögelskador som är svåra och kostsamma att få bukt med. Det finns flera saker som vi på Hemluft kan göra för att hjälpa dig att förbättra din självdragsventilation, det här har vi hjälpt tusentals kunder med genom åren.

 

Om du är osäker på om du har bra luft eller har en fungerande självdragsventilation, så bör du kontakta oss info@hemluft.se för ett hembesök. Under vårt besök förklarar vi hur vi på bästa sätt kan hjälpa dig att förbättra luftväxlingen i ditt hus och vilka alternativ som passar bäst i just din bostad.

 

Ring oss för en skräddarsydd lösning som passar just din bostad! 08-649 77 00

 

Fuktig luft som blir stillastående kan på sikt ge stora skador (mögel och röta) som är både dyra och svåra att reparera.

Självdragsventilation i villa

 

Självdragsventilation i villa

Den främsta anledningen till att man behöver självdragsventilation och ventilera ut gammal luft är för att få bort fukten, annars är det stor risk för fukt och mögelskador. Utandningsluften innehåller mycket fukt, likaså bildas vattenånga vid matlagning, dusch, tvätt och torktumling. Dessutom bärs dålig lukt och skadliga ämnen bättre i fuktig än i torr luft. För god ventilation strävar man efter att skapa undertryck i huset, så att luften “dras” nerifrån och upp genom huset och ut, en sådan lösning är mekanisk frånluftsventilation.

 

Mekanisk frånluftsventilation

Mekanisk frånluftsventilation innebär att systemet suger luften ut ur huset via en takfläkt. Då skapar fläkten ett undertryck och utomhusluften söker sig automatiskt in i huset via ventiler och andra otätheter, på så sätt får man igång luftväxlingen i huset. Det är med en sådan lösning vi konverterar ett självdragshus till mekanisk frånluftsventilation. Skräddarsydd, skorstensmonterad och måttanpassad samlingslåda med inbyggd takfläkt anpassad för självdragshus för optimal självdragsventilation. I ett sådant system sker luftväxlingen och luftomsättningen av inomhusluften med hjälp av tysta och energisnåla EC-fläktar.

 

OBS! För allergiska och överkänsliga personer är ventilationen av största betydelse, då den reducerar halten av irriterande och allergiframkallande ämnen, allergener, i luften. God luftväxling är av största vikt om du är allergiker eller vill undvika att få problem med allergi. Eftersom vi tillbringar största delen av vår tid inomhus är det viktigt med en fungerande ventilation som ger god luftväxling och bra luftkvalitet. En bra luftomsättning minskar hälsoproblem som allergier, trötthet och huvudvärk.

 

Radon – Ordet radon ger kanske de flesta av oss obehagliga förnimmelser. Vi vet att det har med radioaktiv strålning att göra, att det kan vara cancerframkallande och att den som råkar ut för ett radonhus dessutom riskerar stora ekonomiska förluster. Ibland dras likhetstecken mellan mögelhus och radonhus, men den enda gemensamma nämnaren för radon och mögel är att bägge bekämpas mest effektivt med god ventilation – helt enkelt med frisk luft.

 

Kontakta oss för ett personligt besök så hjälper vi dig till en skräddarsydd lösning som passar just din bostad.

 

Tack vare ROT-avdraget är det nu extra förmånligt att uppgradera ventilationen