Värmeväxlare

Värmeväxlare för ventilation

 

En värmeväxlare används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat utan att de blandas. Mediet kan till exempel vara vatten eller luft, men även andra fluider.

 

Det finns olika grundtyper av värmeväxlare:

 

  • Motflödesvärmeväxlare – Det varma mediet flödar i motsatt riktning mot det kalla. Denna typ är effektiv, då den kan överföra nästan all värmeenergi från den ena sidan till den andra.
  • Medflödesvärmeväxlare – Det varma mediet flödar i samma riktning som det kalla. Denna typ har betydligt sämre återföringsgrad.
  • Korsflödesvärmeväxlare – Det varma mediet flödar vinkelrät mot det kalla.
  • Växelflödesvärmeväxlare – Det varma mediet byter plats med det kalla genom ventiler eller annan mekanisk rörelse.

För att ge dina mekaniska komponenter såsom värmeväxlare ett bra grundskydd bör du byta ventilationsfilter två gånger per år. Samtidigt minskar du energianvändninigen och blir mer klimatsmart!

Ett system som inte får service, tex genom regelbundna filterbyten, utsätts lätt för akuta driftstopp varpå luftväxlingen upphör. Detta medför i sin tur risk för omfattande kondensskador i fastigheten.

Det är därför väldigt viktigt att man tar hand om sina aggregat och värmeväxlare. Tveka inte att kontakta oss och låta oss berätta mer om hur vi gärna hjälper dig med alla dina ventilationsfrågor!