Varför är det så viktigt att rengöra mina ventilationskanaler?

Varför är det så viktigt att rengöra mina ventilationskanaler?

Det är viktigt att rengöra ventilationskanalerna i ditt hem eller arbetsplats för flera skäl:

 • Hälsoskäl: Luftkvaliteten inomhus kan påverkas av damm, allergener och andra föroreningar som kan ansamlas i ventilationskanalerna. Om dessa inte rengörs regelbundet kan det leda till hälsoproblem som astma, allergier och andra luftvägsproblem.
 • Energibesparing: Om ventilationskanalerna är täckta med damm och smuts, kan det hindra luftflödet i ventilationssystemet. Detta kan leda till att systemet måste arbeta hårdare för att få tillräckligt med luft genom kanalerna. Detta kan i sin tur öka energikostnaderna för att driva ventilationssystemet.
 • Förbättrad effektivitet: En regelbunden rengöring av ventilationskanalerna kan förbättra systemets effektivitet genom att förbättra luftflödet. Detta kan bidra till att ventilationsanläggningen fungerar mer effektivt och förhindra att den går sönder eller behöver repareras oftare.
 • Förlängd livslängd: Genom att rengöra ventilationskanalerna regelbundet kan du också förlänga livslängden på ventilationssystemet och undvika kostsamma reparationer och utbyte.
 • Förbättrad luftkvalitet: En regelbunden rengöring av ventilationskanalerna kan förbättra luftkvaliteten i ditt hem eller arbetsplats, vilket kan göra det mer bekvämt och hälsosamt att vistas där.
ventilationsrengoring-fore-efter

Kanalrengöring

Vi utför rensning och rengöring av ventilationskanaler, en så kallad kanalrengöring. Efter bara något år har det hunnit bli ganska mycket damm och annan smuts i ventilationsrören även kallat ventilationskanalerna. Luften cirkulerar sämre och fläktarna får jobba hårdare för att få fram luften eller så minskar luftflödet med mycket sämre luftkvalitet som följd.
Smuts i kanalsystemet orsakar alltså försämrad funktion och högre energiförbrukning. Den ökade energiförbrukningen beror ofta på att aggregatet i ventilationssystemet får arbeta onödigt hårt för att kunna blåsa ut rätt luftmängd. Smutsiga kanaler är som en åderförkalkning. Efter en kanalrengöring minskar tryckfallet i kanalerna och luftväxlingen ökar, detta gör att ventilationen kan upprätthålla rätt luftflöden. Rensar man inte kanalerna med jämna mellanrum, leder det till sämre luftcirkulation, värmeväxlingen slutar fungera och tillslut går ventilationsaggregatet sönder, dessutom är det stor risk för fukt och mögelskador.
Utan regelbunden rengöring av ventilationskanalerna kan det faktiskt samlas så mycket smuts i ditt ventilationssystem att effektiviteten minskar, utan rengöring i 3-år tappar ventilationssystemet mellan 30-40 % av verkningsgraden.
 
Kanalrengöring gör man för att minska tryckfallet i kanalerna och luftväxlingen ska öka samt upprätthålla rätt luftflöden och minska slitaget på ventilations aggregatet.
 
Bristande skötsel och underhåll av ventilationssystemet leder till nedsatt funktion och en ökad risk för fuktskador och mögel.

Kontakta Oss

 

FÅ KOSTNADSFRITT PRISFÖRSLAG

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventilation konsulter kontakta dig.

 •  Erfarna medarbetare
 •  Kostnadsfri besök och offert
 •  Konkurrenskraftiga priser

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.