Tjänster

Ventilation i Stockholm

INSTALLATION OCH SERVICE

 

Vi gör hembesök och kontrollerar din ventilation. På plats får du åtgärdsförslag och vi tipsar om energibesparande åtgärder som leder till behagligare inomhusklimat samtidigt som uppvärmningskostnaderna hålls nere.
Ett samtal med oss kan spara dig upp till 55 %!

 

Installation av ventilationssystem

När du vill installera ett nytt eller byta ut din gamla ventilation är det viktigt att arbetet görs fackmannamässigt. Hemluft har ett team med duktiga tekniker som är proffs på allt inom ventilationssystem och aggregat för luftbehandling. Alla projekt är unika och kräver noga förberedelser, vi erbjuder därför helhetslösningar för dig som är intresserade av att installera eller bygga om ditt ventilationssystem.
Alla projekt behandlas individuellt där vi lägger stor vikt vid de små detaljerna för att möta varje kunds enskilda behov. Vi kan ventilation. Om ni har problem med ventilationen, felsöker vi och åtgärdar problemen.

 

Vid om- eller nybyggnation erbjuder vi er lösningar för att ni ska få en optimal ventilationslösning. Vi byter ventilationsaggregat och fläktar, vår ”paradgren” är konvertering av självdrag till fläktstyrd ventilation (mekanisk frånluftventilation).

 

Vi hjälper dig med ventilation i Stockholm
Vi är ventilationsfirman som jobbar med alla typer av ventilation, ventilationssystem och luftbehandling, i stockholm. Vårt mål är att ge dig den snabbaste och bästa servicen. Som kund hos oss hjälper vi dig med din ventilation och luftbehandling, vi ger dig möjlighet till många olika lösningar för ventilation och luftbehandling. Din ventilation levereras snabbt och problemfritt av våra duktiga tekniker.

 

En bra ventilation består av viktiga komponenter som ventilations-aggregat eller fläktar för frånluft eller aggregat med både till och frånluft, samt värmeväxlare, filter mm. Vi konverterar även självdrag till mekanisk frånluft, genom en samlingslåda med en frånluft fläkt på skorstenen.

 

Vi jobbar tätt tillsammans med byggföretag, där vi installerar ventilationssystem, olika ventilationsaggregat och luftbehandling, vid nybyggnad och ombyggnad. Vi utför felsökning, service och åtgärdar fel och brister på system för luftbehandling och ventilation åt fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och förvaltare.

Vi utför funktionskontroll av system för ventilation och luftbehandling, kanalrengöring, rengöring av ventilations-kanaler, rengöring av aggregat, inställning av luftflöden inkl luftflödes-protokoll, filter byten och ren service. FTX Aggregat för ventilation kallas även återvinningsaggregat, ventilationsaggregat, värmeåtervinningsaggregat, luftvärmeaggregat. Vi är kort och gott experter på ventilation och luftbehandling

Ventilation och ventilationsaggregat

Vi kan ventilation. Om ni har problem med ventilationen, felsöker vi och åtgärdar problemen. Vi felsöker ventilationssystem och ventilationsaggregat. Vid om- eller nybyggnation erbjuder vi er lösningar för att ni ska få en optimal ventilationslösning. Vi byter ventilationsaggregat och fläktar, vår ”paradgren” är konvertering av självdrag till mekaniskt frånluftsystem, fläktstyrd frånluftsventilation. Har ni problem med ventilation i Stockholm tveka då inte på att höra av er till oss.

Hemluft Ventilation AB har noga utvald personal som arbetar med stor kompetens inom ventilation i Stockholm som innefattar många års erfarenhet. Kontoret i Nacka utgör utgångspunkten för all verksamhet men vi jobbar med med ventilation i stockholms området.

Kontakta oss, så hjälper vi dig med byte av fläktar tex takfläkt, ventilationsaggregat, ombyggnad och renovering av befintliga ventilationssystem, filterbyten, kanalrengöring samt service & felsökning.

Konvertera självdragshus till mekanisk frånluftsventilation
Vi ser ofta bostäder där ventilationen inte fungerat av olika anledningar. Där uppstår lätt problem med fukt och mögel, det finns även ett samband mellan dålig ventilation med dåliga luftflöden i inomhusluften och risker för allergier och astma. Det här undviker vi genom att se till att ha en fungerande ventilation med en bra luftväxling, som tar in frisk luft och för bort dålig luft från bostaden. Det är viktigt att underhålla ventilationsaggregat och sina ventilationssystem för att säkerställa att ventilationen är ren.

 

Rena ventilationssystem

Symtom på dålig ventilation, dålig luftkvalitet kan vara trötthet, huvudvärk, kliande ögon, nysningar, astma och andningssvårigheter. Utöver fysiska symtom kan du uppleva sämre kognitiv förmåga, koncentrationssvårigheter och minskad produktivitet. Barn, äldre och personer med lung- eller hjärtsjukdomar är extra känsliga för exponering för luftföroreningar och höga partikelhalter.
Genom bra ventilation kan du halvera risken att ditt barn får dessa sjukdomar.

 

I en bostad ska luften bytas ut helt minst varannan timme i varje rum enligt de regler som finns i Miljöbalken. För personer med astma och allergi räcker inte alltid det, utan all luft kan behöva bytas ut varje timme i varje rum. Ett ventilationssystem med dåliga luftflöden i inomhusluften ökar riskerna för allergier och astma. Dåligt fungerande ventilation kan ge stora konsekvenser för både dig, dina barn och ditt hem. Frisk luft ger friska barn. Visste du att 40 % av alla barn har problem med astma eller allergi?

Kontakta oss för ett personligt besök så hjälper vi dig till en skräddarsydd lösning som passar just din bostad och ditt ventilationssystem.

Det är idag bevisat att ohälsa direkt kan kopplas ihop med en dålig inomhusmiljö vilket ytterligare belyser vikten av en god ventilation – och i Stockholm är det oss du skall prata med för att få den bästa ventilationen till ditt hem!

Hemluft Ventilation AB

Ventilation – mer info

 

Klicka runt på vår hemsida eller kontakta oss, så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med din ventilation i Stockholm!