Service

Ventilationsservice

i Stockholm

 

Hemluft är experter på ventilation för bostäder. Våra ventilationstekniker utför service och reparation av alla typer av ventilationssystem. För att ditt luftbehandlingssystem skall behålla sin funktion i många år, och för att undvika otrevliga överraskningar, bör service av ventilationen göras regelbundet och kanalerna rengöras och kontrolleras med jämna mellanrum. Vi arbetar snabbt och effektivt!

 

Ventilationsrengöring & service
Genom regelbunden kontroll och service av våra ventilationstekniker minimeras riskerna för akuta driftstopp, dessutom får man löpande information om ventilationens status. Vi utför kanalrengöring av samtliga förekommande ventilationssystem på marknaden. Till exempel Bacho Minimaster, ACF, ACC, ACJ, Ventex, Vevex, Rexovent, RDAA, RDAB, Rexonet, RDKA, Husqvarna, QVFTX, QVLV6, Temovex, Essvex, Villavent, VM1, VM2 samt SVAB och Skänninge Ventilation.

 

Smuts som tagit sig in i kanalsystemet måste regelbundet tas bort, annars orsakar det försämrad funktion såsom dåligt luftväxling och dessutom ökar energiförbrukningen. Den ökade energiförbrukningen beror ofta på att anläggningen får arbeta onödigt hårt, vilket också förkortar livslängden på ditt ventilationsaggregat.

Rengöring av ventilation och inställning av luftflöden

När en ventilationsanläggning inte fungerade som den ska, sprider den mest omkring partiklar med reducerad effekt. Damm, pollen, mögel, betongrester och andra byggnadsmaterial, även döda möss, insekter och fåglar är exempel på vad man kan finna i ventilationskanaler.

 

Vi utför kanalrengöring, rensning av ventilationskanaler för att minska tryckfallet i kanalerna och att luftväxlingen ska öka samt upprätthålla rätt luftflöden i ditt ventilationssystem. Erfarenheten visar att en rengöring kan förbättra effekten avsevärt. Resultatet blir att Du får en ren luft att andas.

 

Ventilationssystem som inte sköts och rengörs kan orsaka stora problem med inneluften. Smuts och fukt i kanalsystemet gör att mikroorganismer växer till och det bildas irriterande ämnen som sedan sprids med ventilationen i luften inomhus. Detta visar en undersökning som Pär Fjällström har gjort, han är forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Reparation av alla typer av ventilationsaggregat

 

Vi servar och reparerar alla typer av luftbehandlings och ventilationssystem, vi kan alla kända märken av ventilation och aggregat för luftbehandling. Hemlufts ventilationsexperter utför de servicejobb som ditt ventilationssystem kräver för att det ska fungera utan avbrott.

 

Om det uppstår problem med din ventilation tar vi reda på varför och åtgärdar det, så att du ska slippa akut stopp i luftväxlingen. Hemluft är ventilationsexperter och vi sköter ventilationens underhåll, service och reparation. Ventilationsservice och kontroll av luftbehandlingen är oerhört viktigt för att få en väl fungerande luftväxling i din bostad eller lokal.

Ventilationstekniker som är experter på

luftbehandling

 

Våra ventilationstekniker utför tjänster för ventilationsanläggningar som underhåll, ombyggnader, reparationer och ventilationsanpassad service där alla funktioner tillgodoses. Vi genomför bl.a. byte av fläktmotor på alla typer av system för att luftväxlingen ska fungera i din ventilationsanläggning.

 

Det är väldigt viktigt att ventilationen sköts och underhålls på rätt sätt. Dåligt inomhusklimat är en följd av för dålig luftväxling. Detta har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder. Ibland har problemen blivit så allvarliga att husen kommit att kallas “sjuka”, och den huvudsakliga anledningen är bristande skötsel och underhåll av ventilation och luftbehandlingssystem.

 

Boka en ventilationstekniker
Det är viktigt att du byter luftfilter minst en gång per år i ditt ventilationsaggregat. Byt filter regelbundet genom att prenumerera på filter till ventilation, då får du automatiskt ditt filter hemskickat. Ring oss och beställ ditt filteravtal idag! Det går även bra att maila oss din filterbeställning.

 

Tack vare ROT-avdraget är det nu extra förmånligt att uppgradera ventilationen.
Hemluft har mer än 35 års erfarenhet av ventilation och luftbehandling. Vi hjälper dig med installation, service och reservdelar till fläktar och ventilationssystem.

Kontakta oss via mail till info@hemluft.se eller genom att ringa 08-649 77 00 och boka en ventilationsservice! Vi skapar en skräddarsydd lösning anpassad efter just dina behov!