Om jag har problem med dålig ventilation

Om jag har problem med dålig ventilation

Om jag har problem med dålig ventilation – Hur kan Hemluft hjälpa mig?

Hemluft Ventilation AB kan hjälpa dig på flera sätt, beroende på dina behov och situation. Här är några exempel på hur Hemluft kan hjälpa dig:

besiktningsmän
besiktningsmän-570x434
 1. Installera eller underhålla ditt ventilationssystem: Hemluft specialiserar sig på installation, service, felsökning och reparation av ventilationssystem. Om du behöver installera ett nytt system eller underhålla ditt befintliga system kan Hemluft hjälpa dig. Har du självdrag som fungerar dåligt? Hemluft har stor erfarenhet och är specialister på att åtgärda dålig ventilation i bostäder med självdrag. Lösningen är installation av fläktstyrd och aktiv mekanisk frånluft som ökar luftomsättningen och skapar det undertryck som behövs i din bostad.
 2. Rengöring av ditt ventilationssystem: Dammet som över tid samlas i ventilationskanalerna är lättantändligt och utgör en väldigt hög brandrisk och risken för spridning är stor vid en eventuell inträffad brand. Med smutsiga och igensatta kanaler i ditt ventilationssystem ökar också elförbrukning, eftersom fläktarna får jobba hårdare för att få fram luften i kanalerna. Med smutsiga kanaler ökar också risken för fysiska besvär i form av risk för allergier, huvudvärk, trötthet etc. Detta då smutsiga kanaler och hög luftfuktighet är en grogrund för allergener och mögelsvamp.
 3. Förbättra luftkvaliteten i ditt hem eller på din arbetsplats: En dåligt fungerande ventilation kan leda till dålig luftkvalitet, vilket kan påverka hälsan negativt. Hemluft kan hjälpa dig att förbättra luftkvaliteten genom att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska och att luften cirkulerar ordentligt i din bostad.
 4. Spara pengar på energikostnader: Om ditt ventilationssystem inte fungerar som det ska kan det leda till högre energikostnader. Hemluft kan hjälpa dig att installera ett nytt modernt och energieffektivt FTX-aggregat med den senaste miljövänliga tekniken. Hemluft kan optimera ditt befintliga system för att minska energiförbrukningen och därmed spara pengar.
 

FÅ KOSTNADSFRITT PRISFÖRSLAG

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventilation konsulter kontakta dig.

 •  Erfarna medarbetare
 •  Kostnadsfri besök och offert
 •  Konkurrenskraftiga priser

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  1. Skapa en behaglig inomhusmiljö: Genom att se till att luften cirkulerar på rätt sätt genom exempelvis rengöring av kanalerna och aggregat, kan Hemluft hjälpa dig att skapa en behaglig inomhusmiljö. Detta kan bidra till ökad produktivitet och välbefinnande.
  2. Minska radonnivåerna i inomhusluften: För att bli kvitt höga radonvärden kan Hemluft kan hjälpa dig med ett nytt FTX aggregat med den senaste tekniken. Sambandet mellan dåligt fungerande ventilation och radon, allergier och astma är tydliga enligt Carl-Eric Hagentoft, professor i byggnadsfysik vid Chalmers.
  3. Få bukt med mögel och fuktproblem: Det är allmänt känt att mögel och bakterier alstras som bäst i fuktig miljö och leder väldigt ofta till allergier och astma. Johnny Lorentzen, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, säger att fukt är en av de främsta källorna till dålig luftkvalitet, detta är alla forskare överens om. I fuktig luft kan kemiska reaktioner ske i och mellan material, det leder till att gasformiga ämnen bildas.
  4. Följa riktlinjer och lagar: I vissa fall kan det finnas riktlinjer eller lagar som reglerar ventilationen i en byggnad, t.ex OVK. Hemluft kan hjälpa dig att följa dessa riktlinjer och lagar för att säkerställa att din byggnad är säker och hälsosam.

  Kontakta Oss

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.