Maximera din komfort och spara pengar med energieffektivt FTX-aggregat

Maximera din komfort och spara pengar med energieffektivt FTX-aggregat

FTX-ventilation är en form av mekanisk till- och frånluftsventilation som sparar energi genom att återvinna värmen från den uteluft som kommer in i bostaden. Genom att använda ett FTX-aggregat kan du maximera din komfort, samtidigt som du minskar din energiförbrukning och sparar pengar på uppvärmningen. Det balanserade ventilationssystemet filtrerar ut skadliga partiklar och fukt, vilket bidrar till en bättre luftkvalitet och ett bättre inomhusklimat i villor och uppvärmda bostäder.

Genom att öka luftflöde och energibesparingar kan du förbättra ventilationssystemet livslängden och maximera ditt inomhusklimat. När du installerar ett FTX-aggregat i ditt hem, ser du till att den inkommande luften filtreras och uppvärmningsväxlingen fungerar effektivt, vilket ger dig ökad komfort och sparar pengar.

Det är viktigt att kontakta en expert installatör för att få rätt ventilationssystem och bättre luftkvalitet i din bostad. Med FTX-aggregat kan du bytas ut skadliga partiklar och fukt, samtidigt som du överför värme från den utgående luften till den inkommande luften.Hemluft är din partner för en sund inomhusluft och energieff

Vad är ett FTX-aggregat?

FTX står för ”Friskluft från Till- och Frånluft” och beskriver ett ventilationssystem som hämtar in frisk luft utifrån, samtidigt som den förbrukade luften inomhus tas om hand. Det unika med FTX är att värmen ur den utgående luften återvinns. Istället för att värmen försvinner ut ur huset, används den för att värma upp den nya, friska luften som kommer in.

Varför välja ett energieffektivt FTX-aggregat?

Fördelarna med FTX-aggregat är många. De ger dig:

 • Sund inomhusluft: FTX-system säkerställer en konstant tillförsel av frisk luft, vilket förbättrar luftkvaliteten och minskar risken för fuktproblem, mögel och allergiska besvär.
 • Jämnare temperatur: Genom värmeåtervinningen får du en behagligare inomhusmiljö utan drag och kalla golv.
 • Lägre energikostnader: Återvinningen av värmeenergi gör att du behöver använda mindre energi för att värma upp ditt hem. Detta kan innebära stora besparingar på uppvärmningskostnaderna, särskilt under kalla vintermånader.
 • Miljövänligare hem: Minskad energiförbrukning innebär lägre utsläpp av växthusgaser.

Energieffektiva FTX-aggregat tar dessa fördelar ännu längre. De är utrustade med teknik som optimerar värmeåtervinningen och håller energiförbrukningen för själva aggregatet låg.

Hur energieffektivt är ett FTX-aggregat?

Hur effektivt ditt FTX-aggregat återvinner värme mäts i verkningsgrad. En verkningsgrad på 85% betyder att 85% av värmen ur frånluften återvinns för att värma upp tilluften. Moderna FTX-aggregat kan ha en verkningsgrad på över 90%.

Men verkningsgrad är inte den enda faktorn som påverkar hur energieffektivt ett FTX-aggregat är. Titta även på:

 • Specifika energikonsumtion (SEC): Anger hur mycket energi aggregatet använder per m³ luft som ventileras. Ju lägre SEC, desto energieffektivare.
 • Styrsystem: FTX-aggregat med smarta styrsystem kan anpassa ventilationen efter behov. Exempelvis kan de stänga av eller sänka ventilationen nattetid när behovet av luftväxling är lägre.
 • Varmeväxlarens material: Olika material har olika värmeledningsförmåga. Värmeväxlare i aluminium eller koppar är exempel på material med hög värmeledningsförmåga vilket ger bättre värmeåtervinning.

Hur väljer jag rätt energieffektivt FTX-aggregat?

Att välja rätt FTX-aggregat handlar om att hitta en modell som passar ditt hus storlek, ventilationbehov och budget. Här är några faktorer att tänka på:

 • Storlek på huset: Olika aggregat är anpassade för olika luftflöden. Välj ett aggregat som klarar av att ventilera hela ditt hus på ett effektivt sätt.
 • Personantal: Ju fler som bor i huset, desto större blir behovet av luftväxling.
 • Energimärkning: Titta efter energimärkningen när du väljer FTX-aggregat. Den visar hur energieffektivt aggregatet är.
 • Ljudnivå: FTX-aggregat kan ge ifrån sig ett visst ljud. Välj en modell med låg ljudnivå för optimal komfort.
 • Underhållsbehov: Vissa aggregat kräver mer underhåll än andra. Välj en modell med enkla filterbyten och rengöringsmöjligheter.
 • Smarta funktioner: Vill du kunna styra ditt FTX-aggregat via mobilen eller ha funktioner som behovsstyrning?

Tips för att maximera energieffektiviteten hos ditt FTX-aggregat

 • Placering: Placera aggregatet på en central plats i huset för optimal luftfördelning. Undvik att placera det nära värmekällor, då det kan påverka verkningsgraden.
 • Kanalsystem: Se till att kanalsystemet är tätt och välisolerat. Otäta kanaler kan leda till värmeförluster och sämre ventilationseffektivitet.
 • Filterbyten: Byt ut filterna regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer. Igensatta filter ökar energiförbrukningen för aggregatet.
 • Behovsstyrning: Utnyttja behovsstyrning om ditt aggregat har den funktionen. Behovsstyrning innebär att ventilationen anpassas efter hur mycket folk som vistas i huset och luftkvaliteten inomhus.
 • Friluftsintag: Se till att friskluftsintaget är placerat på en plats med så lite föroreningar som möjligt. Undvik att placera det nära trafikerade vägar eller andra emissionskällor.
 • Underhåll: Följ tillverkarens rekommendationer för service och underhåll av ditt FTX-aggregat. Regelbundet underhåll säkerställer optimal drift och energieffektivitet.

Kostnad och besparing med energieffektivt FTX-aggregat

Investeringskostnaden för ett energieffektivt FTX-aggregat kan vara något högre än för ett mindre effektivt. Men de lägre energikostnaderna gör oftast att investeringen betalar sig relativt snabbt. Besparingspotentialen beror på flera faktorer såsom:

 • Husets storlek och uppvärmningsbehov
 • Tidigare energianvändning
 • Valt FTX-aggregats verkningsgrad och specifika energikonsumtion (SEC)
 • Elpris

Det är alltid rekommenderat att göra en individuell beräkning för ditt hus för att se på den exakta potentialen för energibesparing. Många tillverkare erbjuder hjälp med beräkningar.

Statliga stöd för energieffektiva FTX-aggregat

I vissa fall kan du få statliga stöd för att installera ett energieffektivt FTX-aggregat. Kontrollera med din kommun eller länsstyrelse för att se vilka bidrag som finns tillgängliga.

Sammanfattning

Energieffektiva FTX-aggregat är en smart investering för dig som vill förbättra luftkvaliteten i ditt hem, skapa en behagligare inomhusmiljö och samtidigt spara pengar på uppvärmningskostnaderna. Genom att välja rätt aggregat, placera det strategiskt och underhålla det regelbundet kan du maximera energieffektiviteten och skapa ett sundare och mer komfortabelt hem.

Hos Hemluft hjälper vi dig gärna att hitta rätt energieffektivt FTX-aggregat för dina behov. Kontakta oss idag för rådgivning och en gratis offert!

 

FÅ KOSTNADSFRITT PRISFÖRSLAG

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventilation konsulter kontakta dig.

 •  Erfarna medarbetare
 •  Kostnadsfri besök och offert
 •  Konkurrenskraftiga priser

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.