Hur fungerar ett FTX-ventilationssystem och vad är dess fördelar?

Hur fungerar ett FTX-ventilationssystem och vad är dess fördelar?

FTX-Ventilationssystem

Ett FTX-ventilationssystem (Från- och Tilluftsventilation med värmeväxling) är en typ av ventilationssystem som används för att upprätthålla en god inomhusluftkvalitet i byggnader. Hemluft Ventilation AB är ett företag som specialiserat sig på att installera och utföra felsökning och service på den här typen av ventilationssystem. info@hemluft.se

Ett FTX-system fungerar genom att ta in frisk utomhusluft och filtrera den genom ett värmeelement eller en värmeväxlare, för att värma upp eller kyla ner luften till en behaglig temperatur. Sedan distribueras den uppvärmda eller kylda luften genom kanaler till olika rum i byggnaden.

Samtidigt som den friska luften tillförs byggnaden, avlägsnar FTX-systemet också den använda, förorenade luften från inomhusmiljön genom att suga ut den från kök, badrum och andra utrymmen med högre fukt- och luftföroreningsnivåer.

Male technician checking a cooling pipeline of the air conditioner outdoors.
 

FÅ KOSTNADSFRITT PRISFÖRSLAG

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventilation konsulter kontakta dig.

 •  Erfarna medarbetare
 •  Kostnadsfri besök och offert
 •  Konkurrenskraftiga priser

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  Fördelarna med ett FTX-ventilationssystem inkluderar:

  1. Bättre inomhusluftkvalitet: Genom att använda en FTX-enhet kan du säkerställa en högre kvalitet på inomhusluften eftersom systemet ständigt cirkulerar frisk utomhusluft och avlägsnar förorenad inomhusluft.
  2. Minskad energiförbrukning: FTX-systemet värmer upp eller kyler ner den friska utomhusluften innan den cirkuleras i byggnaden, vilket minskar behovet av extra uppvärmning eller kylning. Detta kan resultera i en betydande minskning av energiförbrukningen och lägre energikostnader.
  3. Ökad komfort: FTX-systemet säkerställer att luften är jämnt fördelad i hela byggnaden, vilket leder till en mer bekväm inomhusmiljö.
  4. Minskad bullernivå: Ett FTX-ventilationssystem minskar bullernivån inomhus eftersom det inte behövs några öppna fönster eller dörrar för att få in frisk luft.
  5. Färsk frisk luft utan drag: Eftersom FTX-systemet tar in och filtrerar utomhusluft, undviks drag och det skapas en mer jämn temperatur i byggnaden.

  Sammanfattningsvis kan ett FTX-ventilationssystem förbättra inomhusmiljön, minska energiförbrukningen och öka komforten i en byggnad. Kontakta Hemluft! info@hemluft.se

  Kontakta Oss

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.