Hur förbättrar man självdrags ventilation?

Hur förbättrar man självdrags ventilation?

Ventilation genom självdrag

Förr i tiden användes inte ventilationssystem på samma sätt som det gör idag. Att installera ett ventilationssystem är faktiskt en tämligen ny uppfinning. Fram tills ungefär 70-talet var det vanligast att ha självdrag i sitt hus. Det innebär i korta drag att man inte har någon installerad ventilation, utan att huset istället är byggt med små springor och inte helt tätat för att få en naturlig ventilation – ett självdrag.

Idag ser det såklart annorlunda ut. Hus idag byggs inte med springor eller självdrag längre, idag använder vi oss istället av ventilationssystem. Men det finns fortfarande äldre hus som använder sig av självdrag, och dessa hus kan såklart gynnas av ett ventilationssystem som hjälper självdraget på traven.

Mekanisk ventilation eller ffs (fläktförstärkt självdrag) används vanligtvis istället för självdrag när det behövs en mer effektiv och kontrollerad ventilation och luftväxling.

Hus med självdrag idag

Självdrag fungerar genom att dra in uteluft genom öppningar och ventilationskanaler på lägre nivåer i en byggnad och släppa ut den använda luften genom öppningar på högre nivåer. Men självdrag är väldigt ineffektivt och idag har vi högre krav på ventilation och luftkvalitet, i inomhusluften finns idag höga nivåer av föroreningar och skadliga ämnen i luften som måste avlägsnas. I sådana fall kan det vara nödvändigt att använda en mekanisk ventilation eller ffs, vilket innebär att en fläkt eller fläktar används för att hjälpa till att cirkulera luften och förbättra luftkvaliteten.

 

FÅ KOSTNADSFRITT PRISFÖRSLAG

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventilation konsulter kontakta dig.

 •  Erfarna medarbetare
 •  Kostnadsfri besök och offert
 •  Konkurrenskraftiga priser

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  Självdrag till mekanisk ventilation

  Det är inte ovanligt att äldre hus med självdrag förlorar luftväxlingen och ventilationen helt och hållet efter att man ersatt den gamla typen uppvärmning med värmepumpar, direktverkande el och annat, många har även tilläggs isolerat, gjort huset tätt och bytt fönster. Då behövs mekanisk ventilation som också är mer energieffektiv än självdrag, eftersom den kan vara utformad för att använda värmeåtervinning som hjälper till att minska energiförbrukningen genom att återanvända värmen från uteluften för att värma upp den inkommande luften. Dessutom kan mekanisk ventilation ge mer exakt kontroll över luftflödet och luftkvaliteten, vilket kan vara viktigt i inomhusmiljöer där allergiker och framför allt barn och äldre vistas.

  Mekanisk frånluftsventilation innebär att systemet suger luften ut ur huset via en energisnål takfläkt, kanalfläkt eller isolerad boxfläkt. Då skapar fläkten ett undertryck och den nya friska luften söker sig automatiskt in i huset via ventiler och andra otätheter, på så sätt får man igång luftväxlingen i huset. Det är med en sådan lösning vi konverterar ett självdragshus till mekanisk frånluftsventilation. Skräddarsydd, skorstensmonterad och måttanpassad samlingslåda med inbyggd EC-fläkt anpassad för självdragshus för att du ska erhålla optimal och energieffektiv ventilation. I ett sådant system sker luftväxlingen och luftomsättningen av inomhusluften med hjälp av tysta och energisnåla EC-fläktar.

  Installera mekanisk ventilation

  För dig som bor i ett hus med självdrag kan det vara bra att överväga ett fläktstyrt ventilationssystem. Du har flera olika alternativ att välja mellan, bland annat mekanisk frånluft eller FTX-system. Oavsett vilket system du väljer kommer det att bidra till en bättre luftkvalitet i hemmet och ett bättre inomhusklimat. Ett hus som bara har självdrag kan dessutom lätt bli varmt när det är sommar och höga temperaturer utomhus. Självdraget ger inte den ventilation som du behöver, och det kan lätt bli väldigt varmt och kvavt inomhus på grund av att luften inte har samma möjlighet att ta sig ut eller in, det känns instängt. Med ett ventilationssystem kan självdraget förbättras och luften kan helt enkelt färdas ut och in på ett mer effektivt sätt – och skapa bättre luft i ditt hem

  Sammanfattningsvis används mekanisk ventilation eller ffs ofta istället för självdrag när högre krav på ventilation och luftkvalitet ställs, eller om det finns höga nivåer av föroreningar eller skadliga ämnen i luften som måste avlägsnas. Det kan också vara mer energieffektivt och ge mer exakt kontroll över luftflödet och luftkvaliteten.

  Kontakta Oss

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.