FTX-Ventilation med Hemluft Ventilation AB – För Ett Friskare Inomhusklimat

FTX-Ventilation med Hemluft Ventilation AB – För Ett Friskare Inomhusklimat

Förstå Skillnaden Mellan Ventilation och Luft:

När vi pratar om ett hälsosamt hem, är det ventilationen som spelar en avgörande roll. Det är den som påverkar syresättningen och hur trivsamt det är att vistas i ditt boende.

Fördelar med Effektiv Ventilation:

Ventilation upprätthåller en optimal syrenivå och eliminerar skadliga ångor som t.ex radon och obehagliga lukter. Genom att filtrera luften genom högkvalitativa filter skapar vi en inomhusmiljö som främjar hälsa och komfort.

Energiåtervinning för Hälsa och Lägre Kostnader:

Vår FTX-ventilation är designad för att inte slösa energi. Istället återanvänder den energin för gratis uppvärmning eller passiv kylning, vilket resulterar i lägre energikostnader. Annan typ av ventilation, frånluftsventilation gör så att du ”eldar för kråkorna”, du suger ut all värme ur bostaden. FTX-ventilation garanterar överlägsen energieffektivitet och en hälsosam inomhusmiljö oavsett förhållanden, att du sedan får en lägre elförbrukning är bara en bonus.

Smart Återvinning i Praktiken:

Den uppvärmda frånluften (den fuktiga och varma luften) leds ut genom ventilationskanaler till vårt avancerade ventilationsaggregat, där den högsta andelen skadliga partiklar avlägsnas. Frånluften passerar genom vår inbyggda värmeväxlare som återvinner värmeenergin.

Den uppvärmda och filtrerade luften, nu kallad tilluft, fördelas i bostaden genom tilluftskanaler och ventilationsdon. Denna process möjliggör betydande energibesparingar, och våra toppmoderna aggregat är konstruerade med den senaste miljövänliga FTX-tekniken för att ge högsta möjliga luftkomfort och dra väldigt lite el, drar endast cirka 80 W per timme vid ett luftflöde på 65l/s.

Vanliga frågor om FTX ventilation pris och installation

 • Vad kostar FTX-system och hur installeras det?

Den uppvärmda och filtrerade luften, nu kallad tilluft, fördelas i bostaden genom tilluftskanaler och ventilationsdon. Denna process möjliggör betydande energibesparingar, och våra toppmoderna aggregat är konstruerade med den senaste miljövänliga FTX-tekniken för att ge högsta möjliga luftkomfort och dra väldigt lite el, drar endast cirka 80 W per timme vid ett luftflöde på 65l/s.

 • Vad kostar det att installera ett FTX-system?

Kostnaden för installationen varierar, men det är viktigt att överväga långsiktiga besparingar på energikostnader och förbättrat inomhusklimat. En investering i ett effektivt FTX-system kan betala sig över tid genom minskad energiförbrukning.

 • Kostnadsfri offert för FTX-ventilation.

För att få en exakt uppfattning om kostnaderna och möjligheterna med FTX-ventilation, erbjuder vi kostnadsfria offertbesök. En expert besöker ditt hem, utvärderar dina behov och presenterar en anpassad offert.

 • Vad är FTX-ventilation och hur fungerar det? 

FTX-ventilation, eller från och -tilluft med värmeåtervinning, innebär att värmeenergi återvinns från frånluften och överförs till tilluften. Detta sker genom en värmeväxlare som minimerar värmeförluster och bidrar till en mer energieffektiv inomhusmiljö.

 • FTX-ventilation ger ett bättre inomhusklimat.
Genom att kontinuerligt byta ut och förnya luften minskar FTX-ventilation fuktighet, allergener och skadliga partiklar såsom radon. Det skapar en sund inomhusmiljö med frisk luft och kan minska risken för fuktrelaterade problem.
 • Är det värt att installera ett FTX-system?
Ja, installation av ett FTX-system är en långsiktig investering för ett hälsosamt inomhusklimat och energieffektivitet. Besparingar på energikostnader och förbättrad luftkvalitet gör det definitivt värt att överväga.
 • Därför ska du anlita oss för installation av FTX-system.
Vi är en av Sveriges ledande leverantör av FTX-system. Våra snabba återkopplingar och tydliga offerter säkerställer en transparent och smidig process. Vid större inköp erbjuder vi fördelaktiga konsumentpriser.
 • Energibesparing i Praktiken:
Vår teknik lyfter tilluftens temperatur med 39 °C, från -20 °C till +19 °C, med en minimal energiförbrukning, jämförbar med en vanlig glödlampa.

För en sundare och mer energieffektiv livsstil, välj Hemluft Ventilation AB – Er Partner för Optimal Inomhus Kvalitet.

FTX ventilation är den klart bästa lösningen för att få bra ventilation som även får ner höga radonvärden och gör så att du ”inte eldar för kråkorna”. Med ett FTX system så behåller man värmen i huset, genom den roterande värmeväxlare så återvinner man mer än 85% av värmen och dessutom får man frisk filtrerad luft.

 

FÅ KOSTNADSFRITT PRISFÖRSLAG

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventilation konsulter kontakta dig.

 •  Erfarna medarbetare
 •  Kostnadsfri besök och offert
 •  Konkurrenskraftiga priser

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  FTX ventilation 

  FTX ventilation är ett populärt val av många olika anledningar. Här är några av de främsta skälen till varför man ska välja FTX ventilation

  • Bra investering, (ROI) Return on Investment:
  Flera studier har visat att återbetalningstiden för ett nytt FTX system ligger på 5-10 år. Det här är en investering som alla husägare borde göra. Om inte bara för att det är lönsamt, så i varje fall för hälsans skull, framför allt om man vill undvika allergi och astma. Därför är det inte konstigt att även Folkhälsomyndigheten rekommenderar FTX ventilation som en lösning på hälsoproblem relaterade till dålig inomhusluft, såsom radon, allergier, fukt och mögel. Det är den klart bästa lösningen för villor med radon problem.
  • Fukt, mögel och radon:
  Carl-Eric Hagentoft, professor i byggnadsfysik vid Chalmers University of Technology säger att det är otroligt viktigt att ventilera ut fuktig och dålig luft ur bostaden, då detta är en grogrund för röta och mögelskador som skadar byggnaden och är orsak till väldigt höga reparationskostnader. Han menar att FTX ventilation är utan tvekan den allra bästa lösningen på ventilations problem. Dessutom säger han att de nya moderna FTX aggregaten är den bästa lösningen för att få ner höga radonvärden.
  • Brandrisk:
  FTX ventilation bidrar till att minimera risken för brand. Detta genom att förhindra ackumulering av gaser och ånga i bostaden, genom mycket bra luftflöden och konstant omsättning av inomhusluften. ”out with the bad air, in with the good air”
  • Energibesparing:
  FTX ventilation är en av de mest energieffektiva ventilationslösningarna på marknaden idag. Genom att återvinna värme från avluft och använda den för att förvärma friskluften minskar man energikostnaderna markant. Man sparar mer än 8 000 kWh per år.
  • Fuktproblem:
  Det är allmänt känt att mögel och bakterier alstras som bäst i fuktig miljö och leder väldigt ofta till allergier och astma. Johnny Lorentzen, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, säger att fukt är en av de främsta källorna till dålig luftkvalitet, detta är alla forskare överens om. I fuktig luft kan kemiska reaktioner ske i och mellan material, det leder till att gasformiga ämnen bildas.
  • Brandrisk:
  FTX ventilation bidrar till att minimera risken för brand. Detta genom att förhindra ackumulering av gaser och ånga i bostaden, genom mycket bra luftflöden och konstant omsättning av inomhusluften. ”out with the bad air, in with the good air”
  • Varmt på vintern och kallt på sommaren:
   FTX-ventilation slösar inte på dyrbar energi. Ett FTX aggregat återanvänder luften till gratis värme, men även genom att kyla luften när det behövs. Det här ger lägre elkostnader och borgar för en överlägsen energieffektivitet som sparar el och ett hälsosamt och härligt inomhusklimat i din bostad.
  • God inomhusmiljö: 
  FTX ventilation har en hög filtreringsgrad som bidrar till en ren och frisk inomhusmiljö. Genom att filtrera bort partiklar och föroreningar minskar man risken för allergier och andra sjukdomar.
  • Flexibilitet:
  FTX aggregat är mycket flexibla och kan anpassas till olika typer av byggnader och användningsområden. Man kan välja olika typer av luftflöden och kontrollsystem för att uppfylla specifika behov.
  • Ljudnivå:
  FTX ventilation är en av de tystaste ventilationslösningarna på marknaden. Detta beror på att ventilationsaggregatet ofta placeras på vinden i huset eller i teknikrum, vilket minskar ljudnivån inomhus.
  • Lång livslängd:
  FTX ventilationssystem är konstruerade för att vara hållbara och ha en lång livslängd. Detta innebär att man får en ventilationslösning som är kostnadseffektiv och hållbar på lång sikt.
  När du investerar i FTX ventilation monterar vi ett kanalsystem (i många hus finns de här kanalerna redan dragna) i kanalerna transporteras gammal använd luft bort och tillför ny frisk och uppvärmd luft. Men innan den uppvärmda inomhusluften (frånluften) skickas ut, passerar den en roterande värmeväxlare, som använder energin i frånluften till att värma upp den kalla inkommande luften. På detta sätt sparar du energi (minskar din elförbrukning) samtidigt som du får en mycket bättre inomhusluft.

  FTX-ventilation kräver visserligen separata kanaler, men tack vare väldigt få rörliga delar är det låga service och underhållskostnader. Detta gör att du snabbt får pengarna tillbaks. Senaste studierna visar att återbetalningstiden för ett FTX-system ligger på fem till tio år. En investering som alla fastighetsägare borde göra. Om inte för lönsamheten (minskade elräkningar) så för hälsans skull. Socialstyrelsen och Boverket säger att luftomsättningen ska vara 0,5 ggr/timme – vilket betyder att en stor del av luften är utbytt efter två timmar. Många svenska bostäder ligger långt under detta krav. De nya moderna ventilationssystemen har den senaste tekniken med effektiva filter som filtrerar bort föroreningar, damm och pollen som finns i luften.

  Kontakta Oss

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.