FTX ventilation för villor

FTX ventilation för villor

Installation av nya moderna FTX aggregat med den senaste tekniken, eller komplett FTX ventilation i Stockholm

Med våra moderna FTX-system, med den nya tekniken återvinner du mer än 85% av den redan uppvärmda luften i bostaden samtidigt som man får in ren och filtrerad luft i bostaden. För en villa med mekanisk frånluft eller självdrag innebär det en betydligt lägre elförbrukning.
Man sparar energi, man sparar pengar och får ett bättre inomhusklimat genom ett nytt modernt FTX-aggregat som även är den bästa metoden för att sänka höga radonvärden.

Vi hjälper dig med installation i Stockholm

Vill du ha ett hälsosamt inomhusklimat samtidigt som du sparar energi? Då är FTX ventilation det perfekta valet för din bostad. Villaventilation genom ett FTX aggregat ger dig ett kontrollerat flöde av ren och frisk luft samtidigt som du återvinner mer än 85% av värmen från den använda luften.
Installationen av en FTX ventilation kräver våra duktiga teknikers kunskap och expertis om ventilationssystem i villor. Vårt team av certifierade och duktiga tekniker/installatörer kan hjälpa dig med installationen av din FTX ventilation i Stockholm. Vi fokuserar på energibesparing och ren luft. Vi ser till att din installation blir med den senaste tekniken som är både effektiv och hållbar.
Osäker på om din gamla ventilation är bra, det kanske är dags att byta ett äldre ventilationsaggregat, ditt gamla FTX aggregat? Ring oss så får du en snabb offert!
Med ett modernt FTX aggregat kan du även minska din elförbrukning och därmed sänka dina kostnader för uppvärmning. Genom den roterande värmeväxlaren får du riktigt bra värmeåtervinning och värmen från den utgående luften gör att du kan minska behovet av extra uppvärmning och därmed minska din elförbrukning. Detta gör inte bara ditt hem mer energieffektivt, det kan också ge dig stora besparingar på din elräkning.
Om du vill ha en riktigt effektiv och hållbar ventilation i din bostad är FTX ventilation det perfekta valet, till och med det enda valet. För installation, kontakta oss idag för att boka FTX ventilation i Stockholm. Vi hjälper dig att skapa ett hälsosamt inomhusklimat samtidigt som du sparar pengar på elräkningen.
Med ett modernt FTX-system med den nya tekniken, återvinner man mer än 85% av den redan uppvärmda luften i bostaden samtidigt som man får in frisk och ren luft. För en villa med självdrag eller frånluft innebär det avsevärt lägre elförbrukning. Du sparar energi, sparar pengar och samtidigt får du ett bättre inomhusklimat genom ett nytt FTX-system.
Ett FTX system i Stockholm för din villa är ett från- och tilluftssystem med värmeväxling, värmeåtervinning som ger en lägre elräkningen och det är en riktigt effektiv energibesparingsåtgärd med effektiv värmeåtervinning för villaventilation.
De flesta äldre villor ventileras genom så kallat självdrag eller mekanisk frånluftsventilation. I båda fallen tas uteluften (den kalla luften utomhus) in genom ventiler och otäta delar i villan. Den kalla luften värms upp inne i huset och därefter förs den varma luften ut genom kanaler i kök, tvättstuga och badrum. På det här sättet släpper de här gamla ventilationssystemen ut all värme som finns lagrad i frånluften – ”Man eldar för kråkorna”. Det fungerar så att ny, frisk och kall utomhusluft måste värmas upp på nytt varje gång den tas in i bostaden. Det här gör att man slösar på energi och uppvärmningskostnaderna ökar och man får dyra elräkningar. Rätt så korkat, eller hur?
Under våra kalla årstider går stora delar av värmen i inomhusluften förlorad om man har mekanisk frånluftsventilation eller ventilation via självdrag.
Särskilt illa är det för bostäder med högre ventilationsflöden och som har radonproblem. Med ett system med mekanisk från- och tilluft med värmeväxling (FTX system för villa) kan man stoppa värmen från att läcka ut och minska energiåtgången, samt även få ner för höga radonvärden.
Vill du ha en modern FTX ventilation med den senaste tekniken och anpassad för din villa? Då hjälper vi dig att installera ett mekaniskt ventilationssystem där ett FTX-aggregat är hjärtat i systemet och som pumpar frisk och filtrerad luft genom ett anpassat kanalsystem, ser till att cirkulera från- och tilluft och samtidigt återvinna den varma luften i bostaden. Det är den inbyggda roterande värmeväxlaren i FTX-aggregatet som ser till att återvinna mer än 85% av den uppvärmda luften. Det innebär att luften som sedan skickas tillbaka in i bostaden är uppvärmd till strax under 20 grader till skillnad mot att ta in den kalla luften direkt utifrån.
Ett FTX-ventilationssystemen filtrerar den inkommande luften genom inbyggda filter (särskilt viktigt för allergiker) och förbättrar därigenom också luften inomhus. Ett korrekt driftsatt och inställt FTX-aggregat byter ut luften i villan varannan timme, allt enligt Boverkets föreskrifter.
Rätt ventilationssystem är basen i en bra värmeekonomi och värmeåtervinning för din bostad. Dessutom är bra inomhusluft centralt för hälsan och oerhört viktigt för barn med allergier, samtidigt som det yttre klimatet gynnas av att vi använder mindre energi och inte slösar på onödigt mycket el. FTX ventilationens uppgift är att föra bort använd inomhusluft från bostaden (frånluft) och ta in ny frisk luft utifrån som värms upp av den roterande värmeväxlaren (tilluft). Frånluften behöver transporteras bort för att få ett friskt och bra inneklimat fritt från fukt och föroreningar, såsom t.ex radon och pollen.
Har du frågor om FTX-system och vilket FTX aggregat som passar i din villa, samt hur du kan skapa ett FTX ventilationssystem med stora energibesparingar, även hur vi löser det här med värmeåtervinning och spara el.

Kontakta oss, så hjälper vi dig!
info@hemluft.se
08-649 77 00

Här är några av de främsta skälen till varför man ska välja FTX ventilation med ett nytt modernt FTX aggregat med den nya tekniken.
 1. Bra investering, (ROI) Return on Investment: Flera studier har visat att återbetalningstiden för ett nytt FTX ligger på ca 10 år. Det här är en investering som alla husägare borde göra. Om inte bara för att det är lönsamt, så i varje fall för hälsans skull, framför allt om man vill undvika allergi och astma. Därför är det inte konstigt att även Folkhälsomyndigheten rekommenderar FTX ventilation som en lösning på hälsoproblem relaterade till dålig inomhusluft, såsom radon, allergier, fukt och mögel. Det är den klart bästa lösningen för villor med radon problem.
 2. Radon: Enligt Svenska Radonföreningen är den bästa metoden att späda ut radonhalten i inomhusluften genom att förbättra ventilationen och rekommenderar installation av nytt modernt FTX aggregat. Vid FTX-ventilation har den nya luften som tillförs värmts upp i en värmeväxlare av den gamla luften som sugs ut. Det gör att risken för olägenheter av kalldrag minimeras, en risk som annars är stor vid de höga luftflöden som oftast behövs för att späda ut radonhalten tillfredsställande. Eftersom det vid FTX-ventilation återvinns värme ur frånluften är det även en åtgärd som är bra ur energisynpunkt. FTX-ventilation har också fördelar genom att luftkvalitén inomhus blir allmänt bättre.
 3. Fukt och mögel: Carl-Eric Hagentoft, professor i byggnadsfysik vid Chalmers University of Technology säger att det är otroligt viktigt att ventilera ut fuktig och dålig luft ur bostaden, då detta är en grogrund för röta och mögelskador som skadar byggnaden och är orsak till väldigt höga reparationskostnader. Det bästa ventilationssystemet är utan tvekan FTX. Dessutom säger han att de nya moderna FTX aggregaten är den bästa lösningen för att få ner höga radonvärden. Det finns även tydliga samband mellan dålig ventilation och allergier och astma. Det är allmänt känt att mögel och bakterier alstras som bäst i fuktig miljö och leder väldigt ofta till allergier och astma. Johnny Lorentzen, docent vid Institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, säger att fukt är en av de främsta källorna till dålig luftkvalitet, detta är alla forskare överens om.
 4. Brandrisk: FTX ventilation bidrar till att minimera risken för brand. Detta genom att förhindra ackumulering av gaser och ånga i bostaden, genom mycket bra luftflöden och konstant omsättning av inomhusluften.
 5. Energibesparing: FTX ventilation är en av de mest energieffektiva ventilationslösningarna på marknaden idag. Genom att återvinna värme från avluft och använda den för att förvärma friskluften minskar man energikostnaderna markant.
 6. Låg elförbrukning: Våra nya moderna FTX aggregat har en förbrukning på mellan 0,8 och 2,2 kWh, för en normal stor villa. Den nya moderna och energieffektiva tekniken ger låg elförbrukning. (En vanlig 40W glödlamp har en elförbrukning på ca 0,96 kWh/dygn)
 7. Varmt på vintern och kallt på sommaren: FTX-ventilation slösar inte på dyrbar energi. Ett FTX aggregat återanvänder luften till gratis värme, men även genom att kyla luften när det behövs. Det här ger lägre elkostnader och borgar för en överlägsen energieffektivitet som sparar el och ett hälsosamt och härligt inomhusklimat i din bostad.
 8. God inomhusmiljö: FTX ventilation har en hög filtreringsgrad som bidrar till en ren och frisk inomhusmiljö. Genom att filtrera bort partiklar och föroreningar minskar man risken för allergier och andra sjukdomar.
 9. Flexibilitet: FTX ventilationssystem är mycket flexibla och kan anpassas till olika typer av byggnader och användningsområden. Man kan välja olika typer av luftflöden och kontrollsystem för att uppfylla specifika behov.
 10. Ljudnivå: FTX ventilation är en av de tystaste ventilationslösningarna på marknaden. Detta beror på att ventilationsaggregatet ofta placeras på vinden i huset eller i teknikrum, vilket minskar ljudnivån inomhus.
 11. Lång livslängd: FTX ventilationssystem är konstruerade för att vara hållbara och ha en lång livslängd. Detta innebär att man får en ventilationslösning som är kostnadseffektiv och hållbar på lång sikt
 

FÅ KOSTNADSFRITT PRISFÖRSLAG

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventilation konsulter kontakta dig.

 •  Erfarna medarbetare
 •  Kostnadsfri besök och offert
 •  Konkurrenskraftiga priser

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.