Fördelar med ett nytt FTX-aggregat jämfört med ditt gamla.

Fördelar med ett nytt FTX-aggregat jämfört med ditt gamla.

 • De nya aggregaten har högre luftflöden, bättre kapacitet och ca 70% lägre elförbrukning, eftersom ny teknik ger energieffektiva aggregat.
 • Mer än 85% i värmeåtervinning istället för ca 40-50% för ditt gamla aggregat.
 • Effektiva filter som renar 99,98% av den inkommande luften, de gamla aggregaten har bara ett grovfilter.
 • De nya aggregaten med den nya tekniken har mycket lägre ljudnivå än de äldre aggregaten.

Här är några av de främsta skälen till varför man ska välja ett nytt FTX aggregat:

 1. Bra investering, (ROI) Return on Investment: Flera studier har visat att återbetalningstiden för ett nytt FTX aggregat ligger på 5-10 år. Priset för att installera ett nytt FTX aggregat brukar ligga mellan 45.000-50.000kr, efter rotavdrag. Det här är en investering som alla husägare borde göra. Om inte bara för att det är lönsamt, så i varje fall för hälsans skull, framför allt om man vill undvika allergi och astma. Därför är det inte konstigt att även Folkhälsomyndigheten rekommenderar FTX ventilation som en lösning på hälsoproblem relaterade till dålig inomhusluft, såsom radon, allergier, fukt och mögel. Det är den klart bästa lösningen för villor med radon problem.
 2. Fukt och mögel: Carl-Eric Hagentoft, professor i byggnadsfysik vid Chalmers University of Technology säger att det är otroligt viktigt att ventilera ut fuktig och dålig luft ur bostaden, då detta är en grogrund för röta och mögelskador som skadar byggnaden och är orsak till väldigt höga reparationskostnader. Det bästa ventilationssystemet är utan tvekan FTX. Dessutom säger han att de nya moderna FTX aggregaten är den bästa lösningen för att få ner höga radonvärden.
 3. Brandrisk: FTX ventilation bidrar till att minimera risken för brand. Detta genom att förhindra ackumulering av gaser och ånga i bostaden, genom mycket bra luftflöden och konstant omsättning av inomhusluften. ”out with the bad air, in with the good air”
 4. Energibesparing: FTX ventilation är en av de mest energieffektiva ventilationslösningarna på marknaden idag. Genom att återvinna värme från avluft och använda den för att förvärma friskluften minskar man energikostnaderna markant.
 5. Varmt på vintern och kallt på sommaren: FTX-ventilation slösar inte på dyrbar energi. Ett FTX aggregat återanvänder luften till gratis värme, men även genom att kyla luften när det behövs. Det här ger lägre elkostnader och borgar för en överlägsen energieffektivitet som sparar el och ett hälsosamt och härligt inomhusklimat i din bostad.
 6. God inomhusmiljö: FTX ventilation har en hög filtreringsgrad som bidrar till en ren och frisk inomhusmiljö. Genom att filtrera bort partiklar och föroreningar minskar man risken för allergier och andra sjukdomar.
 7. Flexibilitet: FTX ventilationssystem är mycket flexibla och kan anpassas till olika typer av byggnader och användningsområden. Man kan välja olika typer av luftflöden och kontrollsystem för att uppfylla specifika behov.
 8. Ljudnivå: FTX ventilation är en av de tystaste ventilationslösningarna på marknaden. Detta beror på att ventilationsaggregatet ofta placeras på vinden i huset eller i teknikrum, vilket minskar ljudnivån inomhus.
 9. Radon: Enligt Svenska Radonföreningen är den bästa metoden att späda ut radonhalten i inomhusluften genom att förbättra ventilationen och rekommenderar installation av nytt modernt FTX aggregat. Vid FTX-ventilation har den nya luften som tillförs värmts upp i en värmeväxlare av den gamla luften som sugs ut. Det gör att risken för olägenheter av kalldrag minimeras, en risk som annars är stor vid de höga luftflöden som oftast behövs för att späda ut radonhalten tillfredsställande. Eftersom det vid FTX-ventilation återvinns värme ur frånluften är det även en åtgärd som är bra ur energisynpunkt. FTX-ventilation har också fördelar genom att luftkvalitén inomhus blir allmänt bättre.
 10. Lång livslängd: FTX ventilationssystem är konstruerade för att vara hållbara och ha en lång livslängd. Detta innebär att man får en ventilationslösning som är kostnadseffektiv och hållbar på lång sikt.

FTX aggregat

Att våra nya Acetec FTX aggregat säljer så bra är inte så konstigt, de har ju den nya teknologin med högre luftflöden, bättre värmeåtervinning (mer än 85%) och är mycket tystare än ditt gamla aggregat. Ett nytt FTX aggregat fån Acetec har ca 70% lägre elförbrukning än ett gammalt.

Ditt gamla aggregat

Många bostäder har befintliga äldre FTX aggregat som inte fungerar så bra, då är dags att byta till ett nytt modernt med bra värmefunktion som ger varm luft på vintern men även möjlighet till svalkande luft på sommaren. Framför allt vill man se till att den uppvärmda luften stannar i bostaden och inte bara läcker ut. Ett äldre aggregat har en värmeåtervinning på ca 40-50%, jämfört med ett nytt modernt FTX aggregat som har mer än 86%.

Dessutom drar ett äldre aggregat betydligt mer el än ett nytt. De nya effektiva FTX aggregaten med den nya tekniken har mycket lägre elförbrukning än ditt gamla, den nya tekniken ger mycket energieffektiva FTX aggregat.

Nytt effektivt FTX aggregat

Ett nytt FTX aggregat reducerar föroreningar i inomhusluften genom konstant luftcirkulation i hela huset, det gör att det rekommenderas för pollenallergiker och astmatiker. Genom att luften i ett nytt modernt FTX aggregat med den senaste tekniken hela tiden passerar effektiva filter så får man i det närmsta klinisk ren luft. Tilluft och frånluft regleras automatiskt i aggregatet och passerar genom den roterande värmeväxlaren som ger varm och frisk luft med bra cirkulation i hela bostaden.

Att ett nytt FTX aggregat dessutom kan reducera radon och få ner radonvärden på en acceptabel nivå, är en bonus.

Tillverkare och fabrikat av nya moderna FTX aggregat

Det finns många tillverkare och fabrikat av nya och moderna FTX aggregat, eftersom vi är oberoende installatör och jobbar med alla varumärken kan vi välja det som passar bäst i din bostad. info@hemluft.se

 

FÅ KOSTNADSFRITT PRISFÖRSLAG

Beskriv ditt ärende & lämna dina kontaktuppgifter i formuläret nedan, så kommer en av ventilation konsulter kontakta dig.

 •  Erfarna medarbetare
 •  Kostnadsfri besök och offert
 •  Konkurrenskraftiga priser

  Skicka in din förfrågan

  Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.